X

Heslo:
Policejní ředitelství
Výklad:

 Podle mapy bylo policejní ředitelství na Ferdinandově třídě, dnes Národní, vchod z ulice Karoliny Světlé, tehdy Poštovská. Tvořil ho komplex budov ohraničený těmito ulicemi a ulicí Bartolomějskou, kde byla pověstná "čtyřka". Budova patři stále policii, dnes policii České republiky..... Celková struktura policie je dobře patrná v adresáři z roku 1906. Najdete zde známá jména, která se objevují nejen v Haškově díle, ale i v dílech ostatních spisovatelů a v některých pražských písních: Karel Křikava, policejní ředitel, jehož synovec Louis Křikava patřil do okruhu přátel Jaroslava Haška; Václav Olič přednosta "čtyřky", který se neslavně proslavil procesem s Omladinou; nesmiřitelný Ladislav Drašner, před kterým se třásla celá pražská galérka. A další jména v románu Adamička, Klíma, Slavíček. 

 Ještě něco málo o "čtyřce" - byl to 4. departement - bezpečnostní oddělení, sídlící shodou okolností v   Bartolomějské ulici č. 4. , takže byly dva důvody, proč se tak tomto oddělení říkalo. V románu se "čtyřka" nevykytuje, ale Hašek se o Bartolomějské zmiňuje v povídce "Kolik kdo má kolem krku": V jejich úsměvu ležely separace policejního ředitelství v Bartolomějské ulici, vojenský soud na Hradčanech.... Ještě jednou v povídce "Dobrý voják Švejk v zajetí": Švejka vedli k výslechu do oddělení státní policie přímo k policejnímu komisaři Klímovi a Slavíčkovi. Tito dva představitelé aparátu státní policie od vypuknutí války až po objevení Švejka v kanceláři vyšetřili několik set případů udání, provedli spoustu domovních prohlídek a odváděli muže od teplých večeří do Bartolomějské ulice. Jest zajímavé, proč department pražské státní policie právě se usadil v ulici připomínající svým jménem bartolomějskou noc. .
Hašek "čtyřku" osobně poznal v roce 1914, po incidentu v hotelu "u Valšů", kde se ubytoval a  zapsal se do knihy hostů jako uprchlík z Ruska, prý "...aby ověřil jak je to v nynějších rušných dobách v policejní separaci...." Byl zatčen a odsouzen na 5 dnů, které si odseděl 7. až 12. 12. 1914. Václav Menger o tom píše: Z oken "čtyřky" viděl Hašek s kamarády horečné přípravy. Obrovské bedny byly za dozoru samotného policejního ředitele Křikavy spěšně naplňovány balíky spisů. Stěhoval se především archiv. Hašek vylezl jak nejvýše mohl na okno a odtud křičel do dvora: "Pane policejní řediteli Křikavo, už jsou naši vojáci v Moskvě ... ?"

I-01

Švejk vyšel za civilním strážníkem na chodbu, kde ho čekalo malé překvapení, když jeho soused od piva ukázal mu orlíčka a prohlásil, že ho zatýká a ihned odvede na policejní ředitelství. Švejk snažil se vysvětlit, že se asi ten pán mýlí, on že je úplně nevinný, že nepronesl ani jednoho slova, které by mohlo někoho urazit.
I-06
Budovou policejního ředitelství vanul duch cizí authority, která zjišťovala, jak dalece je obyvatelstvo nadšeno pro válku. Kromě několika výjimek, lidí, kteří nezapřeli, že jsou synové národa, který má vykrvácet za zájmy jemu úplně cizí, policejní ředitelství představovalo nejkrásnější skupiny byrokratických dravců, kteří měli smysl jedině pro žalář a šibenici, aby uhájili existenci zakroucených paragrafů.
 

Policejní ředitelství na mapě z roku 1884

Bartolomějská č. 4 dnes

 

O Haškově incidentu Národní listy dne 13.12.1914

Haškova reakce. Zveřejněno v Dělnických listech dne 18.12.1914

 

X