Heslo:

„Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.“

Překlad:

"Všichni Češi jsou jedna simulantská banda."

I-07

Jestli podle těch tří časopisů nemohla země česká vydat ušlechtilejšího občana, nebyli téhož názoru páni v odvodní komisi.
Zejména ne vrchní vojenský lékař Bautze. Byl to muž neúprosný, který ve všem viděl podvodný pokus uniknout vojně, frontě, kulce a šrapnelům.
Známý jest jeho výrok:
„Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande.“