Heslo:

„Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat, das Volk ist verdorben.“

Překlad:

"To je opravdu hrozné, pane feldkuráte, jak je ten národ zkažený."

I-13

Zatím polní kurát setkal se nahoře v kanceláři s jednou dámou ze „Sdružení šlechtičen pro náboženskou výchovu vojáků“, starou protivnou ochechulí, která již od rána chodila po nemocnici a všude rozdávala obrázky svatých, které ranění a nemocní vojáci házeli do plivátek.
Při své obchůzce rozčilovala všechny svým hloupým žvaněním a řečněním, aby upřímně litovali svých hříchů a opravdově se polepšili, aby po smrti milý bůh jim dal věčné spasení.
Byla bledá, když mluvila s polním kurátem. Jak ta vojna, místo aby zušlechťovala, dělá z vojáků zvířata. Dole na ni marodi vyplázli jazyk a řekli jí, že je maškara a nebeská koza.
„Das ist wirklich schrecklich, Herr Feldkurat, das Volk ist verdorben.“