Heslo:

„Der Teufel soll den Kerl buserieren,“ ozývalo se v bytě plukovníka, až se třásla okna, „mit solchem Meuchelmördern werde ich bald fertig.“

Překlad:

Čert aby zpizdil toho chlapa, s takovými úkladnými vrahy brzy zatočím.

Komentář:

Jak přeložit slovo buserieren. V Rakousku má toto slovo stejný význam, jako v Německu slovo drängen, tedy někoho tísnit, zmáčknout, naléhat na někoho, neboli někoho šikanovat. Proto se i v Česku používá slangový výraz pro tyto nechvalně proslulé činnosti lidské: někoho buzerovat [šikanovat], buzerace [šikana]. Pro to naléhání na druhého příslušníka stejného pohlaví, se také českému homosexuálovi mužského pohlaví říká slangově buzerant. Zajímavé je, jak toto slovo přeložil Břetislav Hůla ve vysvětlivkách k románu. Protože se domnívám, že Hůla, jako účastník 1. světové války, znal přesně vojenskou mluvu, tak zde přebírám jeho překlad, kde sloveso "buserieren" přeložil jako "zpizdil".

Synonyma pro sloveso zpizdit: zhyzdit, znetvořit, zničit, zkazit, zpackat, zmrdat, zkurvit.

I-14-06

Zatímco Švejk koupal Maxa, plukovník, bývalý jeho majitel, strašně doma láteřil a vyhrožoval, že postaví toho, kdo mu psa ukradl, před válečný soud, že ho dá zastřelit, pověsit, zavřít na dvacet let a rozsekat.
„Der Teufel soll den Kerl buserieren,“ ozývalo se v bytě plukovníka, až se třásla okna, „mit solchem Meuchelmördern werde ich bald fertig.“
Nad Švejkem i nadporučíkem Lukášem vznášela se ve vzduchu katastrofa.

 

Ze strojopisu Hůlových vysvětlivek uložených v jeho literárním fondu v Památníku národního písemnictví.