Heslo:

magyarúl? [čti maďarúl?]

Překlad:

rozumíte maďarsky?

II-01

Jeden z těch kandidátů utrpení, propuštěný po operaci z vojenského lazaretu, v zamazané uniformě se stopami krve a bláta, přisedl k Švejkovi. Byl tak nějak zakrslý, vyhublý, smutný. Položil si na stůl malý balíček, vytáhl rozbitou tobolku a přepočítával si peníze.
Potom se podíval na Švejka a otázal se:
„Magyarúl?“
„Já jsem, kamaráde, Čech,“ odpověděl Švejk, „nechceš se napít?“