Heslo:

Zdrávstvujtě, ruskije bratja, my bratja čechi, my nět Avstrijci.

Překlad:

Zdravíme, ruští bratři, jsme bratři - Češi, nejsme Rakušané

Komentář:

Jedná se o transkripci ruské věty do latinky. Bogatyrev to ve svém překladu do ruštiny zapsal azbukou takto:Здравствуйте, русские братья, мы братья-чехи, мы нет австрийцы.

II-04

Před odchodem Švejka a Vodičky po obědě do kanceláře přistoupil k nim nešťastný učitel, který složil báseň o vších, a řekl tajemně, odváděje oba stranou: „Nezapomeňte, až budete na ruské straně, říct hned k Rusům: ,Zdrávstvujtě, ruskije bratja, my bratja čechi, my nět Avstrijci.’“