Heslo:

prešburské listy

Výklad:

Pravděpodobně měl plukovník Schröder na mysli Presβburger Zeitung, který v Bratislavě vycházel již v roce 1764 a jeho poslední číslo vyšlo 31. 7. 1929. To je neuvěřitelně dlouhé období, svědčící zřejmě o velké oblibě tohoto deníku. Přesto bychom v něm asi marně hledali něco o aféře naporučíka Lukáše.

O aféře kolem paní Kákonyiové píše Hašek rovněž v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí" již v roce 1917. Tam je však aktérem ještě praporčík Dauerling, nikoliv nadporučík Lukáš. Podobně jako v románu byla aféra rozebírána tiskem a mimo jiné též v "Pozsonyi Napló", což v překladu znamená "Bratislavský deník". Podle názvu by měl vycházet v maďarštině, ale nenalezl jsem žádné periodikum tohoto jména.

II-04
„Stejně líbezně, pane nadporučíku,“ ozval se plukovník Schröder, „píše o vás též týdeník v Királyhidě a potom prešburské listy. To vás ale už nebude zajímat, poněvadž je to na jedno kopyto. Politicky dá se to odůvodnit, poněvadž my Rakušané, ať jsme Němci, nebo Češi, jsme proti Maďarům přece jen ještě hodně... Rozumíte mně, pane nadporučíku. Je v tom jistá tendence. Spíš by snad vás zajímal článek v ,Komárenském večerníku’, kde se o vás tvrdí, že jste se pokoušel znásilnit paní Kákonyiovou přímo v jídelně při obědě u přítomnosti jejího manžela, kterého jste ohrožoval šavlí a nutil ho, aby zacpal ručníkem ústa své manželky, aby nekřičela. To je poslední zpráva o vás, pane nadporučíku.“
Dobrý voják Švejk v zajetí
Pozsonyi Napló píše: Királyhidská tragédie. (Telegr. zpráva) Předečírem vtrhla za zpěvu "Hej, Slované" z vojenského tábora v Brucku nad Litavou setnina českých domobranců: 91. pěš. pluku pod vedením známého propagátora československého sblížení Dauerlinga do pohraničního uherského města Királyhidy a způsobila krveprolití na Pozsony utce. Čeští lupiči zmocnili se zásob papírnického krámu p. Gyuly Kákonyiho, kterého rozbodali bodly. Přichvátavší manželka majitele obchodu byla též ubodána na místě. Čeští vojáci napíchli též na bodlo dvouleté děcko nešťastných manželů. Přichvátavší honvédi zahnali Čechy na útěk. Tábor obklopen vojskem.