Heslo:

protivopoloženými

Výklad:

Jednoznačně se jedná o  rusismus odvozený od противоположение [protivopoloženije] = protiklad. Hašek používá v románu slova odvozená z ruštiny dosti často. I když ruštinu studoval a perfektně ovládal, hlavní příčinu hledejme v jeho pětiletém působení v Rusku v letech 1915 - 1920.

I-03

Jestli v případě Švejkově došlo k úplné shodě mezi těmi protivopoloženými vědeckými tábory, dá se to vysvětliti čistě jedině tím ohromujícím dojmem, který na celou komisi učinil Švejk, když vstoupiv v síň, kde měl být prozkoumán jeho duševní stav, vykřikl, zpozorovav na stěně visící obraz rakouského mocnáře: „Ať žije, pánové, císař František Josef I.!“