X

Heslo:
prusko rakouská válka
Výklad:

V polovině 60. let 19. století zesílily rozpory Rakouska s jeho severním sousedem Pruskem. I když v roce 1863 vedlo Rakousko ve spojenectví s Pruskem válku proti Dánsku, tak o tři roky byla situace zcela jiná. Prusko, které se  zařadilo mezi rozhodující evropské mocnosti, stále více usilovalo o co nejrychlejší sjednocení celého Německa pod jeho vlastní nadvládou. Dříve nebo později se jeho mocenské zájmy proto musely opět dostat do protikladu se zájmy rakouskými. Rakousko tehdy zastávalo ideu uspořádání poměrů v německy mluvících zemích bývalé Svaté říše římské spíše jako volné federace jednotlivých států. Prusové dokonce uzavřeli s Itálií 8.4.1866 pakt, zaměřený proti Rakousku a tím se situace vyhrotila až do války. Jak je napsáno v manifestu císaře pána "Tím stala se nevyhnutelná válka ta nejhorší, válka Němců s Němci."

Rakousko se ocitlo ve velmi složité situaci, protože válčilo na dvou frontách. Pro českou kotlinu byly důležité hlavně severní operace, které se z větší a rozhodující části odehrávaly na území českého území.  27. - 29. června došlo k prvním bitvám u Náchoda, u Trutnova, u České Skalice, u Mnichova Hradiště, u Svinišťan, u Dvora Králové a u Jičína. Závěrečná bitva se odehrála 3. července v okolí Hradce Králového. Výsledek bitvy byl strašlivý: Prusové odepsali ze stavu 9 172 mužů, Rakušané a jejich spojenci celkem 44 313! Jde o souhrnná čísla mrtvých, raněných, pohřešovaných a zajatých. Rakouský Němec Franz Josef I. dostal od pruských Němců řádně na prdel. Bohužel se ale nepoučil a za osmačtyřicet(!) let vehnal svět do ještě zrůdnějšího masakru.

I-10-01
„Asi se narodil na nešťastné planetě,“ znalecky a se soucitem poznamenal malinký, „u nás v Jasenné u Josefova ještě za pruský války pověsili také tak jednoho. Přišli pro něho, nic mu neřekli a v Josefově ho pověsili.“
III-01
Hejtman Ságner s úsměvem listoval dál sešitkem a zastavil se na poznámce u schema bitvy u Trutnova za prusko-rakouské války.
Kadet Biegler napsal: „Bitva u Trutnova neměla být svedena, poněvadž hornatá krajina znemožňovala rozvinutí divise generála Mazzucheliho, ohrožené silnými pruskými kolonami, nalézajícími se na výšinách obklopujících levé křídlo naší divise.“

Manifest Mým národům 17.6.1866

Národní listy 5.7.1866

 

W  

X