X

Heslo:
Represenťák
Souřadnice:
50°05'15.6"N 14°25'40.4"E
Výklad:

Slangově se tak říkalo a říká dodnes Obecnímu domu v Praze na Náměstí Republiky č.p. 1090. Stejný význam má slangové synonymum Repré. Vzniklo to z druhého neoficielního názvu Reperezentační palác. Oficiální název při jeho otevření byl Obecní dům Královského hlavního města Prahy a v roce 1913 byl oficiální název Obecní dům u Prašné brány.   Stavba domu byla zahájena 21.8.1905 výkopem základů, v dubnu 1906 bylo zahájeno zdění, které bylo dokončeno v září 1907 a nastala fáze osazování stropní ocelové konstrukce a následně další stavební práce na plášti budovy. V roce 1909 byly provedeny vnitřní stavební práce, v roce 1910 byly osazeny technologie strojoven a dokončovaly se práce na štukatérských výzdobách, byly dokončeny práce na obkladech z umělého mramoru. V roce 1911-12 vrcholily dokončovací práce na vnitřní výzdobě a technologiích výtahů a kuchyní a montáž varhan ve Smetanově síni. K oficiálnímu otevření pro veřejnost došlo 16.12.1912.

I-10-01
„Pojďme na "Kuklík", vybízel Švejk, „kvéry si dáte do kuchyně, hostinský Serabona je Sokol, toho se nemusíte bát.
Hrajou tam na housle a na harmoniku,“ pokračoval Švejk, „a chodějí tam pouliční holky a různá jiná dobrá společnost, která nesmí do
Represenťáku.“

 Pohled na Represenťák v roce 2012 a výstřižky z Věstníku obecního Král. hl. města Prahy. 31. 12. 1912, s. 507  a Věstníku obecního Král. hl. města Prahy. 2. 10. 1913, s. 352.

 W    

X