Heslo:

♣ Karel Rožek

Výklad:

*1.11.1876 - †11.6.1913  byl učitel, básník, dramatik, spisovatel a vydavatel měsíčníku "Srdce"[1].  Používal také pseudonym K. Egor. O jeho aktivitách a práci se asi dnes nejvíce dozvíme z nekrologu, který byl zveřejněn v Národních listech z 12.6.1913 [2]. Jaroslav Hašek se v kapitole "Pan spisovatel Rožek", zmiňuje o Rožkově maželce Marii. Podle policejní pobytové přihlášky [3] se však Rožkova manželka jmenovala Anna a jejich dítka byl Jiří a Libuše. Karel Rožek byl pohřben na Olšanských hřbitovech, jeho hrob je adoptovaný od roku 2016.

Pan spisovatel Rožek

A tento anděl smrti sedával každou sobotu u Zlatého litru. Vypravoval jeden člen oné literární družiny, že ‘kdysi přišel navštívit pana Rožka do jeho bytu a tu že slyšel v předsíni hlas pana spisovatele, promlouvajícího ku své manželce: „Co myslíš, Mařenko, mám toho oficiála Komárka dát za-rdousit sluhou berního úřadu?“ „Což abys ho, miláčku,“ ozval se hlas paní Rožkové, „takhle kupříkladu probod, nebo shodil na výletě ze skály.“

Přítel Stanislav Zeman

Došlo k veliké a úporné hádce, při které Zeman nakonec nabyl vrchu, a celá ta literární i pseudoliterární společnost za krátký čas věřila Zemanovi na slovo. Naslouchal mu spisovatel Rožek, profesor Sekanina a bledý mladík, který vydal svým nákladem sbírku veršů Quarnero