X

Heslo:
saniťák, saniterák
Výklad:

Slangově zdravotník, příslušník nižšího zdravotního personálu v rámci sanitní jednotky - sanitář [ z lat. sanitas - zdraví]. Organizace vojenské zdravotní péče v míru i ve válce je podrobně popsána v Dienstreglement Teil Heerwesen, str. 932 "Sanitätswesen im Frieden" [zdravotnictví v míru] a  str. 933 "Sanitätswesen im Kriege" [zdravotnictví ve válce] .

I-08
Už všichni saniťáci mysleli, že to vyhrál a že půjde domů, když mu tu předepsal doktor něco pro dávení. Mohlo ho to ztrhat, a tu on zmalomyslněl. ,Nemohu,’ povídá, ,déle dělat hluchoněmého, vrátila se mně řeč i sluch.’ Marodi všichni mu domlouvali, aby se nehubil, ale on stál na svém, že slyší a mluví jako ostatní. A také to tak i hlásil ráno při visitě.“
II-05

„Vaňku, najděte mně okamžitě jiného pucfleka. Ten lotr Baloun mně do rána sežral všechnu čokoládu. Uvázat ho? Ne, dáme ho k saniterákům.

"....Ten si představoval, že manévry jsou něco hroznýho, že lidi na nich padají žízní a saniteráci že to sbírají jako padavky na marši...."

III-01
Pod Duklou šli od nás saniteráci třikrát za sebou pro jednoho raněného fähnricha , který dostal bauchschuss před drahtindernissama, a všichni tam zůstal
III-03
Písařům se také leskly tlamy, saniteráci odfukovali blahobytem a kolem toho božího požehnání všude dokola neuklizené ještě památky posledních bojů.

Sanitní jednotka před cestou na frontu.

Organizační schéma zdravotní služby v době války

W  

X