Heslo:
Pepík Šavlovic
Výklad:

Zřejmě se jedná asi o jméno Josef Šavel. Pátral jsem matrikách, zda se nějaký Šavel, či nositel podobného jména v Mydlovarech a okolí nevyskytoval, ale marně.

I-01
Zastřelili ho pytláci a zůstala po něm vdova s dvěma dítkami a vzala si za rok opět hajného, Pepíka Šavlovic z Mydlovar.