X

Heslo:
šlapák
Výklad:

Je to taneční krok dvoudobý. Může mít dvě varianty. První varianta tohoto tanečního kroku je velmi rychlá, houpavá, ladně nadnášivá, ale musí být plynulá. Druhá varianta je poskočná, někdy i s ohýbáním druhé nohy zánožmo. V některých vesnicích bývá nazýván též obkročák. / Jelínková, Z. : Lidové tance z Boskovicka, Havl. Brod, 1950, str. 31/15

I-10-01
Naproti tomu u Švejkových průvodčích nebylo žádných podobných reminiscencí. Bylo to pro ně něco zcela nového. Začínalo se jim to líbit. První z nich, který našel zde úplného uspokojení, byl malý tlustý, neboť tací lidé, kromě svého optimismu, mají velký sklon být epikurejci. Čahoun chvíli sám s sebou zápasil. A jako ztratil svůj skepticismus, ztrácel pomalu i svou odměřenost a zbytek rozvahy.
„Já si zatancuji,“ řekl po pátém pivě, když viděl, jak tancují páry
šlapáka.

X