Heslo:

Sopronyi Napló

Výklad:

Na stránkách knihovny v Győru (už neexistují) jsem objevil: Soproni Napló. Sopron, 1897-1914; hetenként kétszer, majd hatszor. (Folytatása: Soproni Napló - Sopron megye, majd Soproni Napló - Soproni Hírlap; megszűnt 1919-ben.) Což Google přeložil takto: Šoproňský deník. Šoproň, 1897-1914; dvakrát týdně, pak šestkrát. (Pokračování: Soproni Napló - Sopronská župa, poté Soproni Napló - Soproni Hírlap; ukončeno v roce 1919.)

O aféře kolem paní Kákonyiové píše Hašek rovněž v novele "Dobrý voják Švejk v zajetí" již v roce 1917. Tam je však aktérem ještě praporčík Dauerling, nikoliv nadporučík Lukáš. Podobně jako v románu byla aféra rozebírána tiskem a mimo jiné též i v "Pesti Hirlap" a "Šoproňských lisů" čili "Soproni Napló".

II-04
„Kdo je podepsán pod článkem, pane nadporučíku?“
Béla Barabás, redaktor a poslanec, pane plukovníku.“
„To je známá bestie, pane nadporučíku; ale dřív, nežli se to dostalo do ,Pester Lloydu’, byl již tento článek uveřejněn v ,Pesti Hírlap’. Nyní mně přečtěte úřední překlad z maďarštiny článku v šoproňském časopise ,
Sopronyi Napló’.“
Dobrý voják Švejk v zajetí
Téhož dne Šoproňské listy uveřejnily tento článek:A cseh bázaarulok Királyhídan. Čeští velezrádci počínají se vybarvovat. Došlé zprávy z Királyhidy jsou nejlepším důkazem toho, že Češi přeložení posádkou do nedalekého vojenského tábora v Brucku mají úmysl vyhladit maďarské obyvatelstvo.