X

Heslo:
"„že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou..."
Výklad:
I když Německo s Tureckem (Osmanskou říší) nemělo před 1.světovou válkou  žádou alianční smlouvu, císař Vilém II. se při návštěvě Damašku 12.11.1898 prohlásil za "věčného přítele" muslimského světa. Osmanskou armádu cvičili pruští důstojníci a jak je patrno z dobového tisku Vilém měl pro Turecko jedinou cestu - zbrojit. Oficiálně se Turecko, v rámci tzv. trojspolku s Bulharskem a Rumunskem, připojilo k centrálním mocnostem, Německu a Rakousko-Uhersku, až v srpnu 1914.
I-01
„Může být,“ pokračoval v líčení budoucnosti Rakouska, „že nás v případě války s Tureckem Němci napadnou, poněvadž Němci a Turci drží dohromady. Jsou to takový potvory, že jim není v světě rovno. Můžeme se však spojit s Francií, která má od 71. roku spadeno na Německo. A už to půjde. Válka bude, víc vám neřeknu.“

13.12.1898 Národní listy

3.12.1898 Národní listy

21.8.1914 Národní listy

X