Heslo:

U Štupartů

Souřadnice:

50°05'17.2"N 14°25'28.8"E

Výklad:

Dům s č.p. 647 na rohu Malé Štupartské a Jakubské zde stával již ve 13. století. To zde sídlila Eliška, manželka krále Jana Lucemburského a po ní i její syn Karel IV. počátkem svého panování. Nemovitost měnila několikrát svého majitele. V době pobělohorské tady byla hospoda s názvem "Čertova krčma". Zmiňuje se o ní i Alois Jirásek ve svém románu "Temno": Co by Hubátius mohl vysvětlit, nic. Nešel k němu; sestupoval se schodův a pak skokem,když mu připadlo, že toho mužíka snad ještě stihne dole před domem, nebo že uvidí, kam se ubírá. Když vyrazil z domu, nezahlédl než několik chlapců honících se před kostelem sv. Jakuba, dál selský povoz naproti kostelu před „čertovou krčmou" u Štupartů a dvě baby s krosnami vycházející z východní brány Ungeltu. Po záhadném mužíkovi však ani potuchy.

Název "U Štupartů" získal dům až v roce 1664, kde jej zakoupil Petr, rytíř Štupart z Löwenthalu. V rukou rodu Štupartů byl dům do 10.9.1732, kdy jej vnuk Petra Štuparta prodal. Konec tohoto, historicky vzácného domu, vždyť i Švejk měl určitě na mysli pravě tento původní dům,  nastal v srpnu 1911, kdy jej i přes značné protesty nechal pražský magistrát v rámci pražské asanace zbourat. Na místě byly postaveny činžovní domy, které zde stojí dosud.[1]

I-14-03
Vodmalička mám takovou smůlu. Vždycky chci něco vopravit, udělat dobře, a nikdy nic z toho nevyjde než nějaká nepříjemnost pro mne i pro vokolí. Já jsem vopravdu chtěl ty dva seznámit, aby si rozuměli, a nemůžu za to, že vona ho sežrala a bylo po známosti. V domě ,U Štupartů’ sežrala před léty kočka dokonce papouška, poněvadž se jí posmíval a mňoukal po ní. Voni ale mají kočky tuhej život. Jestli poručíte, pane obrlajtnant, abych ji vodpravil, tak ji budu muset trhnout mezi dveřmi, jinak nedodělá.“
 

  

 
 
 
Snímky z března 1911. Pohled na nároží Malé Štupartské a Jakubské a pohled do nádvoří domu. To se tu čepoval třeboňský ležák.
Pohled na nově vzniklý objekt od stavitele Josefa Sochora. Před rokem 1898, ještě v původním domě  "U Štupartů", točil pivo František Fatka.