Heslo:

U zlatého věnce

Souřadnice:

50°05'38.1"N 14°26'54.5"E

Výklad:

Adresář z roku 1906 dokazuje, že dům "Zlatý věnec" měl číslo popisné 362 na Pobřežní třídě s orientačním číslem 30, dnes č.44. Dům zde stojí stále, ale okolí se změnilo k nepoznání.  V roce 1906 byl ve vlastnictví  Marie Holubové, která vlastnila i přiléhající dům s č.p. 161, jehož průčelí bylo v Královské, dnešní Sokolovské třídě,takže je možné, že tyto domy tvořily jakýsi pohostinský komplex přístupný jak z nábřeží, tak z nejfrekventovanější karlínské ulice.  Atmosféra přístavu a přístavní krčmy však už zcela zmizela v nenávratnu.  

I-12
"...Včera jsem mluvil v hospodě ,U zlatého věnce’ s jedním člověkem z venkova, je mu už šestapadesát let, a ten šel se optat na okresní hejtmanství do Nové Paky, proč mu rekvisírovali bryčku. Na zpáteční cestě, když ho z okresního hejtmanství vyhodili, díval se na trén, který právě přijel a stál na náměstí. Nějaký mladý muž poprosil ho, aby mu chvíli počkal u koní, že vezou pro vojsko konservy, a víckrát už nepřišel. Když se pak hnuli, musel s nimi a dostal se až do Uher, kde někde poprosil taky někoho, aby mu počkal u vozu, a tím se jedině zachránil, a to by ho táhli do Srbska. Přijel celý vyjevený a víckrát nechce mít nic s vojenskejma věcma.“
 

 

Dům č.p.362 na mapě 1909 -1914

 

Adresář z roku 1906, kde je uvedeno č.p.362 v Pobřežní třídě. Majitelkou "Zlatého věnce" byla Holubová Marie. Současně vlastnila dům s č.p.161, který s č.p.362 sousedil.

Karlínský přístav v roce 1905. Vpravo fronta domů v Pobřežní třídě. Dům s č.p. 362 s hospodou "U zlatého věnce" je označen šipkou

Dnešní podoba domu, ale rozmístění oken, vchodu a sklepních okének odpovídá předchozí dobové fotografii. Původní tvar má i římsa pod střechou