Heslo:
Valeš
Výklad:

 Alois Valeš nar. 19.5.1861 Mšené Žehrovice - 18.12. 1908 věznice na Pankráci. V roce 1902 zavraždili zahradník Alois Valeš se svou ženou Ludmilou, ve vile jménem Vilém v Horní Krči č.p. 11 Matildu Hanzeliovou a Josefa Takače. Jeho čin vyšetřoval Olič Václav, přednosta bezp. odd. Bartolomějská 4. Za spoluúčast na vraždě byl Alois Valeš a jeho žena Ludmila odsouzeni k trestu smrti a dcera Valešové Františka Jelínková k sedmi letům žaláře, které si odpykávala ve věznici v Řepích. Valeš a jeho žena byli císařem omilostněni k doživotnímu žaláři a Valeš zemřel v Pankrácké mužské věznici 18.12. 1908 na tuberkulózu, po předchozích pokusech o sebevraždu. Po osudu jeho ženy jsem nepátral, ale asi zemřela v ženské věznici v Praze - Řepích.

I-03
Výjimku tvořilo několik pánů (stejně jako i na policejním ředitelství), kteří zákon nebrali tak vážně, neboť všude se najde pšenice mezi koukolem.
K jednomu takovému pánovi přivedli Švejka k výslechu. Starší pán dobromyslného vzezření, který kdysi, vyšetřuje známého
vraha Valeše, nikdy neopomenul jemu říci: „Račte si sednout, pane Valeš, právě je zde jedna prázdná židle.“

 

Alois Valeš, a Ludmila Valešová - výřez z pohlednice, soukromá sbírka.

Pobytová přihláška Valeše a jeho rodiny

Soud s Aloisem Valešem, jeho ženou a nevlastní dcerou a vynesený rozsudek (Nár. listy 2.2.1905)

Nár. politika 20.12.1908

Záznam o úmrtí Aloise Valeše