Heslo:

Bohumil Vlček

Výklad:

Bohumil Vlček byl Haškovým spolubojovníkem u IR 91 od výcviku v Mostech nad Litavou až do bitvy o Sokal, kde byl 26.7.1915 raněn ( průstřel levého ramene). Jak sám uvádí, dosáhl hodnosti četaře a v té době byl bataillonsordonanz u štábu III. polního praporu u velitele praporu, hejtmana Sagnera. Hašek byl ordnonaz u 11. feldkompanie u nadporučíka Lukáše, takže byli v častém styku a spolupráci. Bohumil Vlček sepsal v roce 1956 tři kratičké vzpomínkové studie: " Vojenské figury", kde se snaží čtenáře seznámit s osobami, které byly předlohami pro románové postavy: Plukovník Schrőder, hejtman Wenzl, hejtman Sagner, nadporučík Lukas; štábní šikovatel Vaněk, kadet Biegler a jako přídavek je vzpomínka na Haškova bratra Bohuslava. Dalším Vlčkovým spisem jsou "Připomínky k románu" ve kterém popisuje cestu na bojiště a události, které nastaly po opuštění Českých Budějovic až po bitvu o Sokal.  Na tyto vzpomínky navazuje "Cesta zpátky" kde popisuje cestu k domovu po utrpěném zranění. Strojopisy všech tří studií opatřené Vlčkovým podpisem jsou uloženy v Památníku národního písemnictví, Literárním archivu ve fondu Zdeny Ančíka, kterému je pravděpodobně Vlček předal a kde je Jomar Hønsi pro nás ofotil. O dalším osudu Bohumila Vlčka se mi nic dalšího napodařilo zjistit.