Heslo:

Vydra továrník

Výklad:

Je téměř jisté, že Jaroslav Hašek měl na mysli Františka Vydru * 20.4.1869 [1]  - † 29.9.1921[2], který zakoupil bývalý cukrovar v Libni na Rokosce.   Postupem času zde vyráběl kávovinové náhražky z žita a cikorky a později bohatl na šumivých bonbonech, prášcích do pečiva, polévkovém koření, polévkových konzervách a dalších pochybných sajrajtech. Objekt továrny stojí dodnes poblíž místa, kde bývala "Heydrychova zatáčka". Po roce 1948 se zde vystřídaly  různé instituce, a dnes je zde Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR. František Vydra vlastnil též rozsáhlý obytný objekt s č.p. 100, který je dnes součástí nemocnice Bulovka. Podle policejní přihlašky[3] zde bydlel.

Jestli Vydrovi tu fabriku hlídal bernardýn, kterého ukradl Blahník ,se nepodařilo zjistit.

I-14-06

Švejk jí dal mnoho nadějí, že přijde v šest hodin, a odešel, aby sdělil příteli Blahníkovi, že pes žere játra jakéhokoliv druhu.
„Pohostím ho hovězíma,“ rozhodl se Blahník, „na ty jsem už dostal bernardýna
továrníka Vydry, náramně věrný zvíře. Zejtra ti psa přivedu v pořádku.“

 

   

František Vydra a jeho továrna V Holešovičkách č.p.94. Zde take zemřel v pohých 52 letech na infarkt.

Rozsáhlý areál Vydrovy továrny dnes