Heslo:

Wagner přednosta stanice

Výklad:

Wagner, či podobně znějící Vágner bylo a dodnes je velmi rozšířené příjmení. Celkem žije v roce 2021 na území Čech asi 3000 jeho nositelů. A v době Haškově to bylo určitě mnohem víc, musíme počítat i později odsunutou německou menšinu. Proto je nepravděpodomné, že by se podařilo objevit, kdo byl inspirátorem této románové postavy.

 

Švejk vytáhl z bluzy dýmku, zapálil si, a vypouštěje ostrý dým vojenského tabáku, pokračoval: „Před léty byl ve Svitavě přednostou stanice pan Wagner. Ten byl ras na svý podřízený a tejral je, kde moh, a nejvíc si zalez na nějakýho vejhybkáře Jungwirta, až ten chudák se ze zoufalství šel utopit do řeky.