Heslo:

Stanislav Zeman

Výklad:

Stanislava Zemana jsem vyhledával hlavně pomocí policejních přihlášek a nalezl jsem jen jednoho „podezřelého“, který by odpovídal. V Praze v té době žilo asi 10 Stanislavů Zemanů, ale jediný měl jako povolání uvedeno "Literát". Z přihlášky z roku 1906 je možné vyčíst, že se narodil roku 1883 pravděpodobně ve Vamberku. Mladý Stanislav Zeman, bydlel na adrese Nové Město pražské č.p. 372, v podnájmu u pí Polákové . Ten dům už nestojí, ale stával v ulici „Pod Slovany“. Jako povolání si nechal napsat „Literát“. V databázi autorit NKP, se ale žádný takový Zeman nevyskytuje. Takže pravděpodobně nic nevydal. To také odpovídá Haškovu líčení o Zemanovi, jako o jakémsi baronu Prášilovi, který se nějaký čas motal kolem dění Strany mírného pokroku v mezích zákona, aby stejně záhadně zmizel, jako se před tím nenadále objevil.

Přítel Stanislav Zeman

A Zeman slavil triumfy. Zejména slečna Šimáčková, která se vdala později za nějakého Bulhara, věřila Zemanovi toto: Že třikrát v sudě přeplaval Niagaru. Že v Kalifornii vyšplhal se na mamutí strom, vysoký 500 stop. Že přeplaval úžinu Beringovu - právě počátkem zimy, takže na tři neděle zamrzl uprostřed v ledu a teprve příštího jara svůj úkol dokonal. - Do tohoto období spadá též i záhadné zmizení Stanislava Zemana. Jak přišel, tak i odešel. Ale na cestu vzal s sebou jistého Hessa, pořadatele koncertů. Celá tato historie jest velice spletená a Hess jenom vypravuje, že se sám sobě diví, jak mohl Zemanovi věřit.

 

 
 

Dům č.p.372 už dávno neexistuje, takže jeho případní příznivci už nemohou na něj umístit pamětní desku.