Akciová továrna na výrobu vajec

 

 

Jistá dáma, jdoucí kupředu s pokrokem, řekla kdysi k slavnému učenci Curieovi, objeviteli rádia: „Dožijeme se toho, že se budou jednou lidé vyrábět umělým způsobem.“

Učenec odpověděl s úsměvem: „Neodporuji, markýzo, ale myslím, že přesto vrátíme se rádi k původní metodě.“

Tuto anekdotu připomíná případ, který vzbuzuje u všech, kteří o něm vědí, nehorázný smích.

Věc se má takto: Nedávno objevil se u poslance strany Kossuthovy člověk a sdělil mu pod rouškou tajemství, že objevil metodu, kterou se zlepší jakost a zvětší objem slepičích vajec. Není to prý rozhodně žert. Slepice krmené jádry dyně kladou vejce ještě jednou tak velká než jiné slepice, obsahující pouze žloutek. To tedy objevil, a poněvadž ví, že pan poslanec jest dobře zapsán v ministerstvu obchodu a se státním sekretářem Szterenyim velmi spřátelen, pojal plán zaříditi velký závod k zlepšení nosnic.

Peněz do podniku může vložit jen málo; je-li však pan poslanec ochoten vložit do podniku 40.000 korun, zavázal by se složit a opatřit obnos téže velikosti.

Pan poslanec přemýšlel o celé věci a pak svěřil tajemství taktéž jednomu poslanci, který byl ochoten přidat 20.000 korun, takže vklad poslanců by činil již 60.000 korun. Vynálezce pak našel taktéž snaživého člověka, který jeho vklad 40.000 korun doplnil taktéž na 60.000 korun. Akciová společnost byla tedy zakrátko založena a blíže Budapešti zřízena v tichosti drůbežárna. Když do ní pořízeno několik set kvočen a tolikéž metrických centů jader dyně, přikročeno k hlavnímu bodu celého podniku.

Poslanec obrátil se totiž na Excelenci poukazující podpory v ministerstvu obchodu se žádostí o státní podporu továrně na vejce. Odůvodňoval ji poukazem na zvýšení rozmachu domácího průmyslu.

Objevilo se, že státní sekretář je v principu nakloněn celému podniku, neboť jedná se o uherské slepice a uherská žloutková vejce. Avšak - hm - nějakou zkoušku bude muset Excelence vidět, důkazy, několik vajec čistého žloutkového obsahu na bázi jader dyně, není-li pravda? Pak najde se již přiměřená podpora, kterou vyžaduje uherský vývoz vajec, vývozní politika atd. Ale jak již řečeno, je třeba předložití vzhledem k rozhodnutí něco pozitivního.

„Nic lehčí než to,“ řekl vaječný muž, „již zanedlouho budeme moci Vaši Excelenci seznámit s pozitivními výsledky.“

I počalo slavnostní krmení slepic jádry dyně. Slepicím se báječně dařilo a vyměšovaly pilně látky podobající se jádrům dyně. Přitom však objevily se též vedlejší příznaky. Slepice nekladly vůbec žádná vejce. Prosím ještě jednou laskavě přečisti: Vůbec žádná vejce. Nic, ničevó, zhola nic! To bylo ovšem velmi smutné: slepice nejenže nekladly žloutková vejce, ale ani ne s převážnou většinou bílku. Bylo to hrozné. Jak se tak mohly zapomenout! Co si tedy počít? Bylo zvýšeno krmení, slepice nabývaly obrovských rozměrů, byly fantasticky tlusté, avšak teprv nekladly vejce, ačkoliv vyměšování látek bylo obdivuhodné. Žádná šaratice a jiná projímadla nemohla s jádry dyně konkurovat, a přece žádná vejce se neobjevovala . . .

Akcionáři továrny na vejce dělali kyselé obličeje, neboť za takových okolností nebylo ani řeči o možnosti státní podpory. Není přece možno, aby se poskytla podpora takovým vejcím, která nejsou snesena!

Poněvadž však byla zde taková spousta slepic, bylo třeba pomýšleti na záchranu akciového kapitálu. [ A tu přišel poslanec na výtečnou myšlenku. Vyhledal státního sekretáře a sdělil mu: „Excelenci! S vejci, jak se zdá, jsme pohořeli, ale jádra z dyně působí zázračně! A proto jsem tak smělý poprositi Vaši Excelenci o podporu pro právě se utvořivší První uherskou akciovou společnost na výrobu slepičího hnojiva, neboť naše slepice krmené jádry dyně vytvořují hnojivo budoucnosti.“

Státní sekretář přikývl: „Výtečně, milý příteli! Kolik slepic krmíte nyní?“

„Sedm set,“ zněla odpověď.

„Ach, to jest krásné! Jen se mi zdá, že je to příliš málo. Počítejme prosím: Vezměme za základ - hm - řekněme, že kráva rovná se stu slepicím, pokud se týče výroby trusu, a to ještě počítám nízko. Sedm set slepic rovnalo by se tedy sedmi kravám, není-liž pravda? Hnůj od sedmi krav stačí na čtvrt jitra půdy. Kolik slepic bylo by třeba, aby byla kryta spotřeba hnojiva naší uherské země, čili jinými slovy: Kolik slepic je třeba, aby byla celá uherská země pokryta slepičím trusem?“

„Pročpak to mám vědět?“ ulekaně řekl poslanec.

„Nu, jen tak, aspoň přibližně . . .“

„Nevím.“

„Tedy jděte domů,“ řekl státní sekretář, „a vypočtěte to, a až budete hotov, pak budeme teprve moci mluvit o státní podpoře . . .“