Albánský trůn

 

 

JEDNÁNÍ I.


(Loď s knížetem Wiedem blíží se k novému sídelnímu místu nového albánského knížetství, k rozbité Drači. V kuchyni hovoří pikolo z lodní restaurace s kuchařem.)


Pikolo: Jeho Veličenstvo zdá se být trochu popleteno. Když včera jsem na jeho přání servíroval mu horké červené víno se skořicí, řekl ke mně: „Jmenuji tě ministrem četnictva.“ Sotva to dořekl, dal se do pláče a viděl jsem, že ho jeho tělesný lékař odváděl.


Kuchař: Myslím, že je podivín. Koblihy mu musíme předkládat jen v plombované nádobě a posypávat doverskými prášky, od té doby, co mu definitivně nabídli tu albánskou korunu.
(Zatím na palubě prochází se kníže Wied se svým pobočníkem a tělesným lékařem.)


Kníže Wied: Podepírejte mne, přátelé, je mi nějak slavnostně mdlo. Rád bych věděl, mají-li tento pocit všichni panovníci nastupující trůn. Tak mně připadá, že jsem tu korunu albánskou spolkl a že mne tlačí v žaludku. Až vystoupím na břeh, tu mne, prosím, hodně držte a podpírejte. Mějte, prosím, pane doktore, pro mne tu lahvičku se čpavkem, kdyby na mne přicházely mdloby, až mi budou představováni jednotliví náčelníci loupežných tlup. Tak se mně zdá, že Evropa chtěla udělat se mnou nějaký experiment. A já jsem tak rád na světě. Podívejte se, nejsem ještě tolik stár, radoval bych se tak rád ze života. (Pláče.) Proč mne raději nedeportovali do střední Afriky? Oni mne zas přivedli na loď nazpátek. Essad paša dal mi dva pohlavky, až mě ještě teď hlava brní, a řekl: „Teď sněz, co ti nadrobili.“


Pobočník: Vaše Veličenstvo nesmí si vše malovat tak příliš černě. Přiznávám, že jsou tu zjevy, které znepokojují, nicméně však zkusit se to může. Evropa má sice smůlu, ale proč by to musilo právě tak dopadnout s Vaším Veličenstvem jako s císařem Maxmiliánem tenkrát v Mexiku? Nechť jest Vaše Veličenstvo ubezpečeno, že nebude mnou opuštěno. Bude-li se Vaše Veličenstvo houpat na větvi, bude se váš nejponíženější služebník houpat o větev níž, z úcty, kterou chová ku svému panovníkovi.


Tělesný lékař: Vaše Veličenstvo jest příliš rozčileno, odvedeme vás pěkně pod studenou sprchu do kabiny. Tam hezky po koupeli obléci to nepromokavé kaučukové spodní prádlo, aby vystoupilo Vaše Veličenstvo klidně a důstojně na půdě Albánie.


Kníže Wied: Ne, nepůjdu. Už mám toho dost. Samé sprchy, koupele, brom. Nedostanete mne pod sprchu.
(V pozadí objeví se Essad paša. Přiblíží se ke knížeti.)
Essad paša (strkaje knížete dolů do kabiny): Tak jen hezky dolů, abych tě nesrovnal, Němče, myslíš, že tě máme pro legraci?
(Mezitím přijde k pobočníkovi dvorní maršálek nového trůnu a odvádí ho stranou. Je vidět v dálce pobřeží albánské. Z několika míst v horách vystupuje dým, poněvadž tam hoří nějaké vesnice. To však nemá nic dělat s příjezdem nového panovníka. Jest to věc čistě soukromá, projednávající se mezi sousedy kvůli nějakým krádežím vzájemným.)


Dvorní maršálek (smutně se dívá na neznámé břehy. Tiše k pobočníkovi): Co myslíte, milý barone, od koho bude brát má vdova pensi?


Pobočník: Zas ty smutné myšlénky? Vždyť přímo ještě nic nehrozí. Přiznávám, že jsou tu sice nějaké zjevy, které znepokojují, ale ještě se nic nestalo. (S úsměvem.) Ještě z nás nikdo nevisí. Pil jste již zdejší národní nápoj rakiji? Deputace, která nabídla definitivně trůn tomu našemu blbovi, přivezla s sebou na ukázku dva soudky. Včera jsme se s Essadem pašou tou rakijí tak napili, že po mně střelil. Na štěstí mne netrefil a pak se vysvětlilo, že jen trošku žertoval. „Taková maličkost,“ řekl, „se vám u nás přihodí častěji. Na mne už stříleli i z děla.“


Dvorní maršálek: Nu tak vidíte .. . Poslední vůli už jsem sepsal v Německu. Pojďte mně nalít trochu rakije, vidíte, že se celý třesu. Verdammte Diplomaten!
(Odcházejí, zatím co z kabiny, kde koupají nového knížete, slyšet ostrý hlas Essada paši: Tak lez už z vody, Vaše Veličenstvo.)


JEDNÁNÍ II.


(Loď zakotvila již na dračském molu. Z obyvatelstva první přijel na loďce podat zprávu ministr vnitra nového knížetství. Jest to malý, čiperný muž, který se stále usmívá. Je současně policejním řiditelem a slíbil též, že v novém paláci bude občas vypomáhat při škrábání bramborů pro družinu panovníkovu. Vyrábí též starožitnosti, které prodával turistům, kteří nešťastnou náhodou přijedou do Dráče. Obstarává též hned jejich pohřeb.)


Ministr vnitra (ukláněje se novému panovníkovi na palubě): Vaše Veličenstvo, poslušně hlásím, že je vše v pořádku. Dal jsem zatím pověsit několik nepohodlných cizinců z obavy, že by mezi námi dělali rozkoly. Bohužel ukázalo se, že se k tomu nevinně připletli stavební rada Vašeho Veličenstva a váš vrchní komorník, kteří zatím měli vám upravit pohodlné a útulné hnízdečko. Budiž útěchou Vašemu Veličenstvu, že oba umírali statečně. Stavební rada dokonce, když měl už oprátku na krku, mluvil něco o železobetonu a vrchní komorník projevil poslední přání, aby byly pro budoucí palác Vašeho Veličenstva pořízeny automatické přístroje na metení koberců. Abych tedy tento přehmat jaksi napravil, ačkoliv se nestal mou vinou, propustil jsem z vězení několik spiklenců proti Vašemu Veličenstvu, abych ukázal, jak amnestií projevuje se šlechetná mysl Vašeho Veličenstva a jak velmi to působí na loyální smýšlení obyvatelstva.


Kníže Wied (bledý a nervosní): Nevadí, nevadí, vezeme ještě jednoho stavebního radu s sebou. Divím se, že nepřijel též ministr financí?


Ministr vnitra (vesele): Ó, ten by rád byl nablízku Vašeho Veličenstva. Těšil se na to jako malé dítě, ale loupeživí Malisoři chtějí mít nějakou záruku, že se jim dostane též vládní podpory, a proto ho předevčírem unesli do hor. Odhadují ho na 4 000 ručnic a tři sta koní.


Kníže Wied (čichá ke čpavku): A kde je má tělesná stráž?


Ministr vnitra: Ó, těm je už dobře. Bránili se jako lvi, až jim konečně domorodí četníci zapálili nad hlavou kasárna, tak se podařilo je všechny postřílet, až na jednoho. Z toho stáhli kůži a napsali na ni své požadavky. (Přechází do smutného tónu.) Jediná věc mne mrzí. Týká se korunovačních klenotů. Přivezli je sem, v automobilu, a automobil se i s nimi ztratil. Šoféra někdo utopil a rád bych věděl, kdo. Jinak je vše v pořádku, až na nějaké maličkosti, které se ztratily v tom ruchu z paláce. Přečtu seznam Vašemu Veličenstvu. (Čte:) Klosety ...

JEDNÁNÍ III.

(Na hoře nad Dračí na opuštěné rozbité pevnůstce turecké chodí vojenská albánská hlídka a nudí se. Jsou jen dva.)


Hassan (k druhému Albánci): Nu, Mirzo, tak nás sem postavili, aby bylo vidět, že i tady máme vojsko na hradbách. Město i celé okolí je u přístavu vítat nového našeho knížete. Zde je zatracená nuda. Vidíš stále tu loď s panovníkem? Stojí tam v tom plášti napravo. Vsadil bych se, Mirzo, že bys ho odtamtud netrefil.

Mirza: Co vsadíš, Hassane?


Hassan: Vzal jsem v paláci takovou podivnou věc. (Vytahuje teploměr z opasku.) Dávám ho do sázky. Tak miř.


Mirza (namíří. Ozve se výstřel z ručnice.)


Hassan: Netrefils. Někdo upadl vedle něho. Podle břicha může to být jeho pobočník. Kníže stojí. Vsaď se o ten vyšívaný sáček na tabák, že ho
trefím já. Platí tedy? Tak se podívej. (Namíří a vystřelí.) Vidíš, trefil jsem, dej sem sáček. Ať žije Essad paša, bratře.