Anonymní dopis

 

 

Kníže Bedřich z Waldeckého knížectví jel v kočáře uprostřed jásajícího davu, když z čista jasna přilétl mu do klína ze zástupu obratně hozený list.

Kníže Bedřich se roztomile usmál a četl:

„Výsosti, Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“

Kníže Bedřich se přestal smát. Jak noviny druhého dne psaly, byla Jeho Jasnost stižena nevalností, takže byly okamžitě přerušeny veškeré slavnosti a kníže Bedřich odjel do paláce.

V paláci se kníže odebral do své pracovny, tam pečlivě prozkoumal ohavný dopis, a když alespoň po padesáté přečetl poznovu: „Výsosti, Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“, takže to už uměl nazpaměť, zvolal udiveně: „Ten darebák se ani nepodepsal!“

Pak počal chodit po pracovně a říkal si: „Výsosti! Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“ Po půlhodině dal svolati státní radu.

„Milí pánové,“ pravil pohnutě ke čtyřem tajným radům, „při dnešní slavnosti mého třicetiletého vladařského jubilea byl mně hozen neznámým pachatelem tento dopis do kočáru: Výsosti! Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“

Tajní radové zbledli a baron Karel pronesl: „Výsosti. Tento dopis nepatří Vaši Výsosti.“

Kníže Bedřich se rozzlobil. „Milý barone,“ pravil, „doufám, že víte, že titul Výsosti patří jedině mně v celém knížectví, že není nikoho, kdo by mohl na sebe vztahovat titul Výsost. A poněvadž ve psaní stojí: „Výsosti, Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“ patří mně to psaní. V tom ohledu, myslím, milí pánové, že se shodneme. Jest však v zájmu státním, aby byl vypátrán zločinec, který se odvážil mé potupit, neboť to považuji za velezradu. Odevzdávám celou záležitost do vašich rukou a doufám, že i sněmovna mně vysloví svou soustrast a odsoudí při zítřejší schůzi ono hanebné jednání jednotlivce, který se neštítil rozervati spokojenost svého nejvyššího panovníka.“

Dlouho do noci rokovala státní rada a k poradě byl přibrán policejní ředitel.

Druhého dne při schůzi sněmovny přečetl předseda pohnutě vlastnoruční dopis knížete, ve kterém se kníže Bedřich odvolával na věrnost svého lidu.

Sněmovna vypracovala neprodleně adresu oddanosti, ačkoliv nikdo nechápal, co se vlastně děje.

Neznámá tíseň visela ve vzduchu. Policejní ředitel mezitím nelenil, vyžádal si audienci a ze státního archivu si vyzdvihl ohavný list.

„Co hodláte počít?“ tázal se ho kancléř. Policejní ředitel si však mnul ruce.

„Strpení, budete překvapeni, jak já budu pátrat!“

List byl odnesen do státní tiskárny a již odpoledne se objevily všude v sídelním městě velké plakáty, vydané policejním ředitelstvím:

Odměnu 1000 marek obdrží každý, kdo uvede na stopu pachatele, jenž zhotovil následující list a vhodil nejjasnějšímu knížeti do kočáru.

A pod tím byla vyobrazena věrná reprodukce listu. Výsosti, Vy jste největší hlupák, kterého země nosí!“

A tak do večera věděl kdekdo v knížectví Waldeckém, že kníže Bedřich je největší hlupák, kterého země nosí. Druhého dne šel policejní ředitel do pense.