Čuješ, Dzuro, něboj sa

Idylka ze Spiše

 

Tak vám měl Marjemko svatbu. Na svatbu přišel také Dzuro a pil a jedl, až si musel opasek popouštět co chvíli.

Když se dobře napil a najedl, pomyslil si, že jest se třeba odvděčit Marjenkovi za jeho pohoštění, proto vzal stranou Marjenkova otce a řekl: „Ty starý brachu, vyřiď Marjenkovi, že je jeho nevěsta-žena hrubá (to jest v jiném stavu). Mám ho velmi rád, tak jestli to neví, ať na mne vděčně vzpomíná.“

Z opatrnosti odešel však domů. Jde otec k Marjenkovi a povídá mu: „Čuješ, povídá Dzuro, že je tvoja nevěsta hrubá!“ „Párom do jeho maceri,“ vykřikl Marjenko, chytí nůž a vyběhne za Dzurou.

Dzuro zatím byl v chalupě a díval se k Marjenkovům. I vidí Marjenka s nožem v zubech běžet k jeho chalupě, i pomyslil: „Nedobré sa ma odvďačí,“ i vzal závoru a dal ji na dveře.

Marjenko zatím již doběhl ke Dzurově chalupě a počal bouchat na dvéře: „Otevři, Dzuro, ať ťa rozpárem za takú pohanu.“

Dzura toho lákavého vybídnutí neuposlechl a pěkně v koutečku byl tichý jako ryba.

Marjenko hromoval, mlátil a sakroval a pak odběhl.

Za dvě hodiny se vrátil a polekaný Dzuro slyšel, jak se poznovu na něho dobývá, a slyšel jeho křik: „Čuješ, Dzuro, otevři, otevři!“

Dzuro však „čušal“ v koutečku a modlil se Otčenáš za Otčenášem domnívaje se, že nyní přijde jeho poslední hodina, jestli se Marjenko vláme do chalupy.

„Marjenko, čo budeš se mnou robiť?“ plačtivým hlasem tázal se za dveřmi.

Ale k jeho radosti odpověděl Marjenko: „Čuješ, Dzuro, neboj sa, otevři, ona už zatím slehla!“