[BEZ NÁZVU]

 

 

Motto:

Loučení, loučení,

což jest to těžká věc . . .

 

Jste dcerou z lepší rodiny,

proč jste mne v lese líbala,

já odstrčil vás sice snad,

proč jste však tolik plakala.

 

A řekl jsem vám poté hned,

že měl jsem mnoho slečen rád,

a mojím zvykem nebylo jen

jednu pořád milovat.

 

A šel jsem domů bez slova,

kdes v lese zpíval silně pták,

mně zdálo se, že zazpíval:

„Tys přece jenom darebák!“