Malý oznamovatel Národní politiky

Nabídnutí k sňatku

 

Neobyčejně rád čtu Nabídnutí k sňatku v Malém oznamovateli Národní politiky. Bývají tak zestylizována, že vedle nich uvidíte inzeráty, kde se nabízejí elektromotory, generátory, sukna na oblek, kalhoty, automobily, štětky, exportní pumpy, nápravy a zbytky šifónů. Někdo nabízí diskrétně vodičku na poprsí a hned vedle prodávají se páni i slečny, vdovy i vdovci, jako se tam prodává všetatská cibule, švestkové stromy, krmná řípa, nádherné masky, krakovský salám i dobytek různého druhu.

Obchodvedoucí ve věku 18 let prodá se starší vdově s větším kapitálem.

Inteligentní 29letý Američan, který má 1 000 000 čsl. korun, koupí si 18-20letou dívku. Trochu záhadné je přitom, že „může se viděti za rok za příčinou pozdějšího sňatku.“ Patrně mu inzerát v administraci špatně přeložili.

Někdy si lámu hlavu nad různými šarádami, jako například:

Nedoslýchavý průmyslník hledá pro svoji 20letou, hezkou, úplně zachovalou sestru nápadníka, který ocení její schopnosti. Co má nedoslýchavost bratrova dělat při jeho tvrzení, že je sestra úplně zachovalá?

V inzerátu:

Dcera statkáře, která obdrží věnem krásný statek, seznámila by se ráda s doktorem, vysokým úředníkem nebo podobně. Podobenka nutná. Značka: „Muž který se směje ú-3880“ do adm. Nár. politiky.

Proč se ten muž má smát? Má to být snad nějaký tichý idiot, který se prochází zahradou Bohnic a směje se pro sebe už 15 až 20 let? Aneb muž z románu Viktora Huga?

Neobyčejnou troufalost jeví:

Samostatná bezdětná paní ve věku 54 let, majitelka hezkého domku a hospodářství. Ta si přeje 31 letého úředníka na státních drahách, kterému by zajistila klid a mír. Proč má právě být tomu nešťastníkovi 31 let, je mně nevysvětlitelnou záhadou.

Prostě, ale správně míní to neznámý muž s inzerátem:

Přižením se k vdově se jměním nebo do cukrářského závodu. Zn.: „Svobodný.“

Prašť nebo uhoď, chce si osladit život.

Nejsympatičtějším byl mi tento inzerát, který jasně mluví o tom, že se najdou v Československé republice nejideálnější stvoření. Tento výkvět národa dal si do Národní politiky inzerát, ze kterého se dovídáme, že je:

Krásná 21 letá dáma, reprezentačního zevnějšku, vysoké postavy, ideální povahy, bezvadné minulosti, jemného charakteru, zdravá, šlechetná, z vyšších společenských kruhů, bezúhonná, prostá, milá, měkká, šetrná, pilná. Značka: „Nemajíc jiné příležitosti.“

Odpovídám jí inzerátem pod značkou „Vlastní chvála smrdí“.

Trochu mne překvapil tento inzerát:

Inteligentní slečna bezvadné minulosti hledá hodného tatíčka pro své 2 dítky. Nab. pod zn. „Tichá domácnost“.

Nějaký člověk v rozechvění píše inzerát, přehodil věty a vyšlo toto: „...Podobenka není podmínkou, však jmění se vyžaduje.“ Soudím o přehození ze značky „Chudoba cti netratí“ atd.

Je zajímavé, že podle inzerátů jsou všechny ženy veselé, ba dokonce:

Veselá 64letá vdova hledá veselého vdovce do 70 let. Značka „Navždy“.

K pláči mne pohnul inzerát:

Hledám mužíčka. Najdu jej? Jsem vesnická bruneta. Značka „Venkov“.

Čerta starého najdeš, zlaté děvče. Počkej jen na výsledky sčítání lidu, kde uvidíš, že přijde 6 a 1/4 ženy na jednoho muže.

Někdy jsou nabídnutí k sňatku plná lží. Tak například:

Ušlechtilý majitel psince hledá touto cestou... atd.

Může být majitel psince ušlechtilé povahy, když při kupírování štěňat řeže jim ohony a stříhá uši?

Stejně by se mohl otisknout inzerát:

Ušlechtilý katův holomek hledá touto cestou...

V tom případě dal bych značku „Od oltáře k šibenici“ do adm. Národní politiky.

Že jsou muži neskromní, dá se soudit z tohoto inzerátu:

Poctivá nabídka - Ten pán si přeje jedině: 800 000 Kč, velkostatek, zařízený velký byt v Praze. Jeho budoucí žena musí být reprezentačního zevnějšku, krásná blondýna, zdravá, bezúhonná, musí umět rusky, francouzsky, anglicky. Značku dal ten blbec pod to „Smysl pro dobro a krásu - nejvyšším měřítkem života“.

A tak jdou inzeráty jeden za druhým. Ten chce provdat svou příbuznou za nějakého profesora vyšší postavy, ta zas svou dceru také za profesora vyšší postavy. Co se stane s mrňavými svobodnými pány profesory, to nevím.

Šedesátiletá dáma se tam nazývá nezkaženou dívkou, chromý knihař hledá chromou statkářku, koktavý úředník koktavou inteligentní vdovu se jměním i s dítkami. Na počtu mu nezáleží.

Jeden chce na diplomatickou školu do Paříže, a proto se chce seznámit za příčinou pozdějšího sňatku s velmi zámožnou rozvedenou paní.

Inteligentní, zámožné dámy, bezdětné, lákají vzdělané pány v jistém postavení do svého zařízeného bytu, využitkujíce bytové nouze. Dvě samostatné přítelkyně chtěly by se ihned provdat za zámožné pány pod zn. „Nevšední společné zájmy“.

Bodejť ne! Tralala!

Jeden vinárník nabízí svou ruku a omlouvá se, že je střízlivý.

Navzájem si vyměňují podobenky. Mám jich plné album pánů, dam, vdov, slečen, brunetek, blondýnek atd. Vydám je co nejdříve vlastním nákladem.