Meždunarodnoje značenije pobed Krasnoj Armii

Mezinárodní význam vítězství Rudé armády

 

Význam Rudé armády pro západní Evropu je obrovský.

Rudá armáda jako představitelka ozbrojeného proletariátu je nadějí všech pracujících v západoevropských zemích.

Vítězství Rudé armády je vítězství proletariátu nad buržoazií ve světovém měřítku, neboť porážku neutrpěla pouze buržoazie na území Ruska. Po vojensku to lze vyjádřit takto:

„Vojska světové buržoazie ustupují se ztrátami na ruské frontě.“

S vítězstvím Rudé armády vzrůstá revoluční činnost proletariátu v západní Evropě.

V západní Evropě vědí, že teorie o ozbrojení proletariátu se na Východě uskutečnila v praxi. Světová revoluce už není prázdné slovo, je opřena o bodáky Rudé armády, která hraje v současné mezinárodní situaci hlavní roli.

Zprávy o vítězstvích Rudé armády v Rusku přinášejí posilu všemu, co se zítra rozvine na Západě.

Mohutná Rudá armáda hovoří k buržoazii o rostoucí síle proletariátu stejně jako o slabosti a nicotnosti buržoazie.

Od východu k západu Evropy postupuje revoluční vlna. Probudila už stamilióny lidí, strhla korunu s hlavy Karla Habsburka a Viléma Hohenzollerna, probudila dělnickou třídu ve Francii a v Anglii.

S touto revoluční vlnou jde na Západ i otázka Rudé armády.

Rudá armáda je důkazem, že rakouský, německý, francouzský a anglický proletariát musí vytvořit svou vlastní silnou revoluční armádu, schopnou rozdrtit buržoazně junkerskou a renegátskou kontrarevoluci.

Bodáky Rudé armády - to je mezinárodní řeč proletariátu, jíž rozumí buržoazie ve všech státech.

Mezi Rudou armádou a proletariátem na Západě se vytvořilo vnitřní spojení, solidarita, která posiluje pozici západoevropského revolučního dělnictva.

Dělníci na Západě půjdou cestou, kterou vytýčila internacionála Velké říjnové revoluce v Rusku.

I na Západě se bude Proletariát učit vojenskému řemeslu.

Ruská Rudá armáda - to je součást světové Rudé armády, její předsunutá bojová hlídka.