Mezi přáteli

 

 

Když panu domácímu Turnému oznámili, že je v Praze pan Pletánek a že si již od pěti známých vypůjčil po dvaceti korunách, odebral se pan Turný domů, aby vykonal horečnaté přípravy k jeho uvítání.

Běžel v pravém toho slova smyslu, aby byl dříve doma, než ta velká voda přijde.

Předně zamkl pokoje a pak si vypůjčil od domovníka starý troubel od dýmky a došel si pro špičku k troubeli do trafiky, kde si koupil sádrovku. - Pak rozdělal v kuchyni oheň, vypaloval sádrovku a natřel ji trochu leštidlem na boty, aby vypadala hodně černě.

Pak nalomil špičku k troubelu, ovinul papírem a obvázal motouzem. Pak to všechno pěkně ušpinil. Troubel také ovinul na jednom místě motouzem. Dýmka vypadala, jako by prodělala švédská tažení.

Domovníkovi schovával pan domácí Turný vždy zbytky od doutníků. Kladl je do papírové krabice za okny. Nyní si je nastrkal do kapes starých šatů, ve kterých okopával ve své zahrádce záhony, neboť svlékl své pěkné šaty a zamkl je vedle v pokoji. Tobolku hodil na stůl v kuchyni, když tam nechal drobné peníze asi za 1 korunu.

Pak napsal křídou na černou tabulku u dveří: Dlužen uhlíři 2 K 40 h, řezníkovi 12 K 50 h, kupci za petrolej 24 h.

Uspořádav to všechno, odešel k domovníkovi, kde prohlásil, že za nějaký čas bude ho hledat jeden pán. Ne aby tedy říkali: „Ano, pan domácí je doma.“ Ať ho jmenují jen pan Turný a třebas řeknou, že už domácím není.

Když byl zas v kuchyni, oddechl si, a podívav se na všechny přípravy, spokojeně se usmál. Teď už může přijít.

A on také přišel. Vtáhl do bytu takový smutný a pan Turný ihned zpozoroval, že záplata na lokti jeho hosta jest čerstvě přišita na látku. Někde se natrhla a pod záplatou bylo vidět poctivý, neporušený loket kabátu.

„Vida, ty se máš,“ řekl pan Pletánek, „to už je doba, co jsme se neviděli. Z tebe se stal pan domácí a do mne, abych tak řekl, život zaťal svůj dráp.“

Pan Turný zakašlal. „Já že se mám? Já už se vůbec nemám. Dům mně prodali.“

Pan Pletánek se pousmál: „No, tak zlé to snad nebude. Ale já mám smůlu. Zas se musím stěhovat do Prahy, vlastně už mám nábytek na cestě. Bude to stát tři sta korun. Taková smůla se na mne přilepila. Když ti to budu povídat, ani tomu věřit nebudeš.“

„Jest čas,“ pomyslil si pan Turný, „vyrukovat s dýmkou.“

„Co to máš, prosím tě, za dýmku,“ zvolal pan Pletánek, když uviděl tu obludu, „ty jsi přece míval tak krásné dýmky.“

„Míval, pravdaže míval,“ zavzdychl pan Turný, „ale to už je pryč, musel jsem to všechno prodat! Inu, hochu, časy se změnily. Ani pořádnou špičku už si nemohu koupit. Nemáš snad náhodou s sebou tabák?“

Pletánek se opět smutně usmál: „Já, a tabák? Už jsem nekouřil, ani nevím. Z čeho taky, a za co? Kde najdu ty peníze, kde? ptám se.“

„Já bych ti, příteli, tu dýmku půjčil, ale ona moc zapáchá. Nemám, abych si mohl koupit nový troubel. Opravil jsem si tenhle, jak vidíš, a tu sádrovku už mám také přes rok. Podívej se, jak je černá. Už se ani vypálit nedá. A kde bych vzal také peníze na jinou. Podívej se tamhle na stůl. Jen otevři tobolku. Co tam uvidíš? 45 krejcarů. A to je všechno mé jmění. S tím mám vydržet měsíc, dva měsíce.“

„Ba, je to, ani si nedovedeš pomyslit,“ zaplakal pan Pletánek, „takový psi život, že mít na revolver, člověk by věděl, teď bud udělám konec všemu, nebo za těch dvanáct korun začnu nový život. Děti obléknu, dám jim najíst.“

„Ty máš děti?“

„Dlouhá historie. Čtyři, páté na cestě, při šestém matka zemřela. Nemoci stály peníze. Nyní právě nejstarší hoch má nádor mezi žaludkem a hltanem. Operace má stát 120 korun. Ale kde je vzít, abych zachránil život nebohému chlapci. Kdyby bylo alespoň přátel, kamaráde, my jsme byli vždy takoví staří dobráci

„Dovolíš, já si nacpu,“ přerušil pan Turný a jal se hledat slavíky po kapsách. Našel kus britanika a rozlamoval je do dýmky. „To je z pošty,“ řekl, „tam najdu vždy největší. Pak také u německého divadla.“

Pan Pletánek znovu zavzdychl: „Ty máš alespoň čas na to, ale co já, co já, otec devíti dětí? Začalo se mně to rodit a už nepřestalo. A můžeš se dětí dohlídat? Proč musel jsem uject do Prahy? Poněvadž jeden můj hoch zapálil nedopatřením stodolu sousedovu. Mám platit osm set korun, a proto přicházím k tobě, takovému starému příteli ...“

„Odpusť,“ řekl pan Turný, „ale na něco bych byl zapomněl. „

Šel k černé tabulce, sňal ji a pak vida, že ho pan Pletánek pozoruje, psal křídou: „Dlužen kupci za sirky 2 haléře.“

„Vedu si tady knihu, už je toho hodně, nevím, jak to zaplatím.“

Ozvalo se klepání a do kuchyně vstoupil listonoš s penězi.

„Pan domácí Turný,“ hlásil, „račte to podepsat.“

A zatímco on podpisoval třesoucí se rukou, že továrna na margarín v Libni zasílá mu dividendu 470 korun, vyplácel je listonoš na stůl v pěkných dvacetikorunách. Když odešel, podíval se pan Turný na pana Pletánka a máchl rukou náhle a zvolal: „Vem si z těch peněz, co chceš, ty podvodníku.“ A dal se do hlasitého pláče.