Milosrdní samaritáni

 

 

Starý a mladý Vejvoda sestupovali lesní stezkou.

,Jó, jó,“ řekl starý, „dyť von pan farář pěkně kázal vo tom milosrdným Samaritánovi.“

„Nespadni, táto,“ napomínal ho jeho syn, poněvadž starý povážlivě se zaklátil.

„Jen ty nespadni, Francku,“ odpovídal starý, „vona byla dnes nějak dobrá.“

„Vona nám chutnala,“ odpověděl Francek.

Z tohoto hovoru může každý posoudit, že tito zástupci rodiny Vejvodovy šli z hospody, kde se zastavili po kostele.

„Von pan farář moc hezky kázal vo tom Samaritánovi,“ pokračoval v nábožném rozjímání starý, „jak byl milosrdnej.“

„A vo těch lumpech,“ dodal Francek, „co toho pocestnýho zřezali, až zůstal ležet.“

„Jo vo těch raubířích, to bylo pěkný,“ pravil starý, „voni toho pocestnýho vobrali a zlohali, že nevěděl kudy domů.“

„A to bylo pěkný, dyž ten Samaritán ho vzal k sobě do bytu a vymyl mu rány,“ řekl Francek, „von byl milosrdnej a vono mu bylo jedno, že se s ním musí tahat.“

„Celý procesí lidí šlo kolem,“ pravil starý.

„Jen nespadni dolů, táto!“ zvolal Francek.

„Dyť dám pozor,“ řekl starý Vejvoda, „a žádnej si ho nevším, až ten vopovrhovanej Samaritán.“

„Voni tenkrát lidi neměli Samaritány rádi,“ ozval se Francek, „až po tom je měli.“

„Koukej, Francku,“ pravil starý, „támhle sedí hajný.“

„Aha, ten votrok,“ řekl Francek, „ten je jako ras na nás.“

„Von je všude,“ pravil starý, zastavuje se na vršku, „von ví, kde člověk naposled klad voka.“

„Dyž člověk vezme kus dřeva,“ řekl Francek, „taky vo tom ví.“

„Francku, koukej na hajnýho,“ pravil jeho ctihodný otec Vejvoda, „von se nějak divně šklebí.“

„Nějak, jako by nemoh z místa,“ odvětil Francek, „von jako když chce vstát a nemůže, zas si sedne.“

„Tak pojďme,“ vyzval starý, „von je votrok.“

„To se vsadím vo voko, že mně ho může každý vydloubnout z hlavy,“ řekl Francek, „že dyž ho pozdravím, že nevodpoví. Von říká, že zloděje nezdraví.“

„Von nemá pytláky rád,“ prohodil starý, „von si vo sobě myslí bůhvíco je za barona, dyž je hajnej.“

„Von krade v lese taky,“ řekl Francek, „ale von je, táto, hajnej.“

Za podobného rozumování přiblížili se, až kde seděl hajný.

„Pánbůh rač pozdravit, pane Fojtíku, šťastný vodpoledne,“ pozdravoval starý a po něm Francek.

„Dejž to pánbůh,“ odpověděl k jejich překvapení hajný, „proboha lidičky pomozte mně, já nemůžu vstát.“

„Však se nějak šklebíte,“ řekl Francek.

„Já tady spad se stráně,“ naříkal hajný, „a vona se mně asi noha vyvrtkla v kotníku.“

„Jo, to se musí napravit,“ řekl Francek, „nohu chytit a točit, a dyž rupne, tak je to dobře.“ Chytil hajného za nohu.

„Vona by moje žena vám tu nohu napravila,“ pravil starý Vejvoda, „vona moc lidem už pomohla, a vona tu nohu chytí.“

„Já vím,“ pravil hajný, skřípaje bolestí zuby, poněvadž ho Francek tahal za nohu, „že vaše žena napravuje lidem hnáty, ale dyž mě tam nechtěl Vojta Dlouhejch dovést. Jde kolem a já povídám: ,Pane Dlouhej, to a to se mně stalo, buďte křesťan a doveďte mne k Vejvodům do chalupy, a von na to řek: ,Dyž jsi mě dal, dědku, předešle zavřít pro toho zajíce, ať se tě chytí třebas brand.’ “

„My jsme Samaritáni,“ řekl starý Vejvoda, „chyť, Francku, pana Fojtíka pod levou pážď, já ho vemu pod pravou.“

„Vy jste nám sice ublížil,“ řekl Francek, když táhli hajného k své chalupě, „ale vono by to nebylo vod nás hezký, nedělat Samaritány.“

„Snad budete někdy chytrej,“ pravil starý Vejvoda, „vono se voko někdy může zamhouřit ...“

Za podobné řeči došli až k chalupě, kde stará Vejvodka zasadila hajnému vyvrtknutou nohu na pravé místo.

*

Za několik dní po této události kladl starý Vejvoda s mladým oka na zajíce nahoře za pasekou.

„Von snad hajnej bude uznalej,“ mluvil Francek, „dyž jsme dělali Samaritány ...“

Sotva to dořekl, chytil Francka někdo za límec a starý Vejvoda vykřikl: „Ježíšmarjá, to je hajný Fojtík.“

„Ve jménu zákona,“ řekl hajný klidně, drže Francka za límec, „seberte ta voka a půjdete voba se mnou na ouřad.“

„Ale nedělejte si švandu,“ pravil dobrácky starý, „cožpak se nepamatujou už na tu svou vyvrknutou nohu?“

„Nemluvte a půjdeme na ouřad,“ zahřímal hajný, „voka do ruky a alou.“

„Ale dovolte, pane Fojtíku,“ pravil ulekaně starý Vejvoda, „což už se na Samaritány nepamatujete?“

„Na ouřad a basta,“ řekl přísně hajný a všichni tři zamlkle kráčeli do vesnice na rychtu.

Pro tento delikt octli se starý i mladý Vejvoda před okresním soudem.

„Jste obviněni,“ řekl k nim soudce, „že jste kladli oka na zajíce, máte něco k svému obhájení?“

Starý a mladý Vejvoda podívali se na sebe, vzdychli a starý šedivý Vejvoda pravil vážně: „Milostpane, jen tolik řeknu, že jsme dělali milosrdné Samaritány ...“