Osudné sezení odzbrojovací konference

Mírová konference (v knižních vydáních)

 

V San Francisku čekala na chromého Thomasa Hawkinse jachta, aby ho vyvětrala na slaných vodách Tichého oceánu po tu celou dobu, kdy bývalá odzbrojovací konference, jejímž byl předsedou, udělala si nějaké nucené prázdniny.

Lékaři, ošetřující jednotlivé členy odzbrojovací konference, zjistili u většiny zácpu, příznak provázející melancholii, bolení hlavy v zátylku a přežranost po všech banketech. Členové odzbrojovací konference chodili po každém banketu jako v mátohách a nebyli si vědomi toho, co mluví a nesmírně se divili, když druhý den četli o zasedání konference, jaké nesmysly mohou noviny otiskovat.

Jednoho dne dokonce se jim stalo, že když šli z banketu přímo na zasedání konference, připojil se k nim nějaký profesor, vracející se ze sjezdu proti alkoholismu, a udělili mu na zasedání slovo.

Nalezenec mluvil po tři hodiny, drže se namáhavě oběma rukama řečnické tribuny a klátě sebou jako hastroš ve vichřici, o výbuchu sopky Stromboli na ostrovech Líparských roku 1773.

Když konečně po jeho tříhodinném řvaní do mramorového stolu dospěli k názoru, že nemluví k věci a že vůbec nemá nic společného se zasedáním odzbrojovací konference, byl předán sluhy policejní stráži, omráčen dle předpisu, aby se předešlo jeho zprotivení, obuškem a odvezen na policii za účelem zjištění jména a zafačování rozbité koule.

Všichni účastníci konference byli tímto případem deprimováni a sami vyciťovali, že blbnou den za dnem. Přesvědčili se o tom zejména posledním referátem v novinách, kde se dověděli, že se včera usnesli na 15. noční schůzi odzbrojovací konference na tomto prohlášení:

„Odstavec 26: Poněvadž bylo zjištěno, že Čína nemá ještě žádného dreadnoughtu a velkých bitevních lodí první třídy, odzbrojovací konference se usnáší: Státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci se zavazují poskytnouti Čínské republice do tří let půjčku nezúročitelnou v obnosu 300 miliard, aby mohla dohonit druhé státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci, pokud se týká počtu velkých bitevních lodí a dreadnoughtů. Čínská republika se zavazuje vystavěti postupně během tří let 40 dreadnoughtů a 30 bitevních lodí první třídy a zavazuje se dále zrušiti 5 dělových lodí třetí třídy a odevzdati kantonský přístav pod kontrolu mezinárodní komise. Naproti tomu státy, zúčastněné na odzbrojovací konferenci ničeho nenamítají proti přítomnosti zástupců čínského válečného loďstva na stavbě třetího simplonského tunelu...“

„A zřízení telefonní stanice na hoře Araratu,“ četli dále s hrůzou členové odzbrojovací konference.

Předseda Thomas Hawkins úplně z toho vystřízlivěl, ale přece si ještě pomyslil, že to není možné, aby se včera na něčem podobném usnesli. Když však na jeho žádost byly mu předloženy stenografické protokoly posledního zasedání odzbrojovací konference, seznal s takovým pocitem, jako by měl astma, že to vlastně byl jeho návrh, ten celý 26. odstavec, který byl přijat s dodatkem člena konference Woodwarda:

„Současně se povoluje černošské republice Libérii stavba pěti ponorek s tou podmínkou, že lodi ty musí býti natřeny na černo.“

Není tedy nic divného na tom, že druhého dne na zasedání konference předseda Thomas Hawkins promluvil tuto pěknou řeč chvějícím se hlasem, který tak pěkně odpovídal jeho přepadlému obličeji: „Nedá se popřít, pánové, že dosavadní zasedání konference mělo skvělý průběh a výsledek. Vypracovali jsme 26 návrhů a přijali 26 odstavců. Radiotelegraf rozšiřuje po celé zeměkouli naše usnesení, sděloval všude, že jsme v permanenci. Nelitovali jsme svého zdraví a musíme být k sobě upřímnými. Víte dobře, že nás čeká ještě obrovská práce. A právě proto nesmí dojíti k tomu, abychom se přepracovali. I nejsilnějšího vola ztrhá dřina. Naše nervy si musí odpočinout. Cítím sám na sobě, že podléhám námaze. Myslit ve dne v noci není, pánové, žádná legrace. Když se kapesní hodinky přetáhnou, praskne v nich určitě péro. Tak je i s naším mozkem. Potřebuje na čas klidu. Nám je nyní v prvé řadě třeba náležitého oddechu, abychom se zotavili a mohli načerpat nové síly k nové práci. Proto podávám, pánové, návrh, abychom se rozjeli na třínedělní dovolenou.“ (Bouřlivý potlesk a hlasy: „Čtyřnedělní!“)

Člen konference Le Roux, který se právě vrátil z nejbližší restaurace v nepříčetném stavu a nevěděl, oč jde, přistupuje k řečnické tribuně, mlátí na ni pěstí jako na buben a řve: „Ven se mnou, vyhoďte mne, hlasovat!“ (Odchází, podporován něžně sluhy, do kabinetu sekretariátu odzbrojovací konference, kde je uložen na divan.)

Nato se přihlásil ke slovu zástupce Bolívie Chuarez di Vega, který prohlásil, že hlasuje proti návrhu pana předsedy konference. Již třetí den po zahájení odzbrojovací konference žádal jménem své vlády, aby bylo republice Bolívii ponecháno jejích 12 mužů jediného stálého vojska, udržujícího pořádek v paláci a okolí prezidenta republiky. Při debatě bylo však usneseno, aby Bolívie z 12 mužů jediného stálého vojska zvýšila svůj kontingent na 120 000 mužů, poněvadž týž počet vojska udržuje republika Chile a Peru, takže hrozí opravdové nebezpečí Bolivii v případě vypuknutí války, kdyby jejích 12 mužů stálého vojska bylo napadeno 120 000 muži Peru nebo Chile. Kvůli zabránění válce je třeba rovnováha vojenských sil a poměr 1:1 :1.

„Pánové,“ řekl povýšeným hlasem Chuarez di Vega, „velectěné shromáždění! Právě dnes dostal jsem přípis své vlády, ve kterém se poukazuje na absurdnost usnesení velevážené konference. V celé Bolívii je všeho mužského obyvatelstva necelých 80 000, jak chcete, pánové, abychom postavili z nich armádu 120 000 vojáků? Máme je rozštípat, abychom vám vyhověli, nebo si někde vypůjčit k nim ještě 40 000 mužů a porušit tím usnesení konference, ve kterém se zakazuje verbovat vojsko v sousedních státech? Pravda, byla nám dána lhůta tří let, ale, pánové, uznejte laskavě, že se do té doby nemůžeme tak rychle rozplemenit při nejlepší vůli. Pánové, jsem též trochu matematik.“

Zástupce Chile ho přerušuje: „Lžete, dejte sem naučný slovník!“ (Hluk a zmatek.) Předseda zvoní a posílá sekretáře pro naučný slovník a odnímá slovo zástupci Bolívie.

Smutným hlasem: „Pánové, právě jste byli svědky pustého výjevu. Nemám slova, abych se mohl vyjádřit, jak jsem hluboce z duše zarmoucen.“

Přichází sekretář a žádá předsedu o slovo: „Pánové, Bolívie není v naučném slovníku.“

Zástupce Bolívie vstává bledý a vzrušený: „Ctěné shromáždění, 2 347 000 čtverečních kilometrů...“

Předseda mu odnímá slovo a žádá sekretáře, aby pokračoval.

Sekretář: „Poněvadž Bolívie není v naučném slovníku, ani zmínky tam o ní není, neexistuje také pro nás nějaký pan bolivijský zástupce se svými 12 vojáky. (Smích v sále.) Podávám návrh, aby mu byl vzat mandát a on vyloučen z účastenství na konferenci. (Hlas: „Vetřel se sem!“) Případ jest velice trapný a dokazuje markantně, s jakými obtížemi musí zápasit odzbrojovací konference, aby se o ní neřeklo, že hraje komedii.“

Návrh na vyloučení zástupce Bolívie přijat všemi hlasy proti jednomu. Byl to hlas člena konference Meriana, který klidně spal za svým stolem. Probudil se čirou náhodou, poněvadž byl by se málem zadusil oharkem doutníku, který kouřil před svým usnutím. Zvedl se a řekl „proti“ a chtěl si právě usednout, když parkety sálu se nadzvedly a hrozný výbuch otevřel ohromnou díru do dolejších místností.

Potom se počala sypat ze stropu štukatura. Členové konference řítili se dolů. Když se dým a prach usadil, bylo zřetelně vidět, jak předseda odzbrojovací konference visí za nohavici na železné traverze nově utvořeného sálu a dělá pohyby, jako kdyby plaval o závod, přičemž sténal: „Mon dieu, mon dieu.“

Úřady se zprvu domnívaly, že jde o útok anarchistů, ale vyšetřováním bylo zjištěno, že výbuch neměl nijakého politického pozadí. Zástupce jedné továrny na třaskaviny čekal dole v přízemí na některé členy odzbrojovací konference, aby jim nabídl třaskavinu Washingtonit, 2000krát silnější ekrazitu a 1800krát melenitu! Omylem vzal krabičku se vzorkem místo krabičky zápalek a otvíraje ji, způsobil třením výbuch.

Proto odjel chromý Thomas Hawkins se zotavit na Tichý oceán.