Módní referát paní Jedličkové

 

 

Redigoval jsem krajinský časopis Neodvislost. Dnes po té zkušenosti, kterou jsem měl s listem, vím zcela určitě, že jakmile má nějaký časopis název Neodvislost, znamená to, že se našlo několik zámožnějších lidí, kteří pocítili potřebu kdekomu vynadat, a že si založili Neodvislost.

List ten sloužil tedy podobnému účelu. Práce jsem mnoho neměl, neboť vydavatelstvo zahrnulo mě články, které jsem jen upravoval k tisku. Byl to zejména tamější lékárník, který mně vyplácel služné, pak dva obchodníci s koloniálním zbožím a jeden obchodník s dobytkem. Ti bili do radnice s plnou vervou.

Nejvíce příspěvků přinášel obchodník s dobytkem. Tento liboval si v projevech, které byly sice kusé, náhle přetržené, ale tak jadrné, že jsem byl nucen škrtat půl stránky. Přinesl kupříkladu Dopis z města, jak to nazýval.

"Jest to proti radnici, zejména proti starostoví," řekl, vytahuje z kapsy viržinko. To byl jeho zvyk. Tím viržinkem mne jaksi. podplácel.

Nápis článku zněl: "Znám tě, kulhavý ďáble!" "To přece víte, že kulhá," pravíl, "starostovi se taky říká šmaťha."

Bylo to tedy proti starostovi. Dál byl jmenován plným jménem a stálo tam: "Kdo byl proti tomu, aby nebyl prodán kus obecní městské louky panu Jedličkoví? Proč prodali ten kus tomu přivandrovalému Mejstříkovi? Říká se, že se vždy dvě sv ... najdou, a tak si pan starosta s panem Mejstříkem padli do náručí."

"To sv ... škrtnu, pane Jedličko."

"Co vás napadá, pane redaktor, sv., když jsou za tím tečky, je právě efektní. To má švih a každý hned ví, že sv. s tečkami znamená hroznou svini, a budou se smát jak tomu Mejstříkoví, tak starostovi. Dál uvídíte ještě zkratku pro a za tím sedm teček, to ne.. znamená prase, nýbrž proklatče, totiž proklatče starosto! Zkratka v s třemi tečkami znamená vole, to hned uhodne každý čtenář. To všechno nesmíte škrtat."

Marně jsem mu vykládal, že do listu nesmí přijít ani sv., ani pr., ani v., ani ty ostatní vypsané urážky, pan Jedlička neúprosně stál na tom, že musí se tedy o tom poradit vydavatelstvo listu a že večer se sejdeme u pana lékárníka.

Toho večera nastal krutý boj v bytě pana lékárníka o to, zdali sv. s třemi tečkami a ty ostatní zkratky jsou s to srazit radniční kliku.

Pravil jsem, že jako zodpovědný redaktor, kdybych to otiskl, přijdu před porotu a že budu zavřen.

Pan Skorkovský z vydavatelstva počal mluvit o Barákoví a o Grégrovi, ti že také kvůli novinám seděli v žaláři a že to je jen čest.

Pan lékárník sdílel můj náhled. Pravil, že je pro ostrý způsob psaní, ale že článek pana Jedličky je přece jen trochu ostrý a že třeba seškrtat ty urážky.

"Jak tam nebude svině, proklatče a vole," zvolal pan Jedlička, "tak článek ztrácí na své kráse."

Pan Skorkovský i pan Pavlousek byli při něm. Kdo by z nezasvěcených nás poslouchal, ten by se jistě podivíl, proč právě od lékárníků ozývají se pořád slova "svině, proklatče, vole".

Jako anděl mluvil jsem o slušnosti tisku, pan lékárník souhlasil se mnou, ale pan Jedlička s ostatními pány stál neúprosně na sv. s třemi, na pro se sedmi a na v. s třemi tečkami.

Debata byla bouřlivější a bouřlivější. Pan Skorkovský mně vytkl, že jsem mu v předešlém článku škrtl větu: "Kdo by tedy z počestných občanů náhodou zabloudil do zasedací síně radniční, nechť si rychle ucpe nos a utíká z toho místa puchu a nemravnosti."

,,A to jste také neuveřejnil, že starosta má novou služku, se kterou se v noci prochází po zahradě."

"Vždyť jste, pane Pavlousku, sám řekl, že se vám to zdálo ve spaní."
"Nu dobře, pane redaktore, ale copak to nemělo název Sen poplatníka o jednom starostovi z našeho města? Pamatujete se, že jsem vám řekl, že je to výborná věc, že to má přijít pod čáru? Víte, jak tam bylo, jak starosta se proměnil najednou ve velblouda! A vy jste to dosud neuveřejnil!"

Pan Jedlička zatím si promyslil, co naposled řekne: "Když to tam nedáte," pravil vstávaje, "pište si ty blbosti sám."

Tak jsem přišel o přispívatele. Stávkovali s ním pan Pavlousek i pan Skorkovský.

Příští týden objevila se v redakci paní Jedličková. Byla to starší dáma, která se šatila s onou hroznou, neodpustitelnou, barbarskou nevkusností maloměstských dam.

"Mám k vám, pane redaktore, prosbu," pravila, vytahujíc z kapsy svazek papíru. "Zabývám se již delší dobu pozorováním módy, a poněvadž ve vašem listě nemáte žádnou módní rubriku, usmyslila jsem si, že budu informovat zdejší dámy o nových směrech v módě. Myslím, že se vám to bude líbit."

Rozložila přede mnou papíry a já četl: "Letošní podzimní promenáda na našem městě skýtá pohled neobyčejně rozmanitý. Vedle dámy s neobvykle širokým kloboukem kráčí jiná se soukennou čapkou. První pajdá a druhá nedošlapuje. Obě mají sešmaťhané podpatky, což jest velice nevkusné, paní poštmistrová a paní lesní. Za nimi jde jiný hastroš. Myslí, když si koupila podzimní plášť z nazelenalého homespunu s velkými kapsami, že už snědla všechnu moudrost. A zatím se to převlíká jednou za uherský měsíc, takže každá dáma, která ji pozoruje, může právem zvolat: ,Milá paní Královcová, navrch huj, vespod fuj!' Bylo by předčasno mluvit o podzimní módě. Paní starostová nosí už desátý rok stejný žaket, jenže letos si ho dala přešít, zač zůstala dlužna švadleně v Kutné Hoře. Za ní jde paní Krombholzová, která však dělá jen půl promenády až k poště, kde se obrátí, když se pochlubila, že má nové podzimní šaty z lodenu, za které dala padesát zlatých. Jestli za ně dala tolik, co za kachnu jedné selce na trhu, která když na tu krádež přišla, jí otloukla kachnu o namalovaný obličej, tak jí gratulujeme k laciné podzimní módě. Pěkné šaty podzimní nosí manželka prvního radního paní Borková, kterou nazývají všude ,bláznivou'. Baží tak po dojmu mladistvosti, že nosí krátké sukně. Nemusí nosit sukni a ji zvedat, má volné ruce, kterými sahá do pytlů s ořechy a s ovocem u kupce Skorkovského a Pavlouska. Zdá se, že paní Borková znamenitě dovede využitkovat nové módy v rukávech, totiž s výdutkem kolem lokte. Nedávno vysypala z lokte přes kilo švestek. Aspoň nesušili doma hubu. Myslím, co veřejně poplácával slečnu starostovic četnický strážmistr u kašny večer, že bude tím odzvoněno úzkým sukním. Neboť dále nelze již sukně zužovat, poněvadž pak taková ubohá dívka nemůže utéct, když za ní přijde její ženich pan Znamenáček. Snad opět přijde doba krinolín, pod které bude paní Kroupová schovávat pana kantora, až se vrátí náhle její manžel z koroptví. Příště přineseme něco o punčochách pana starosty."

"Tohle uveřejníte", pravila rozhodně paní Jedličková a doložila sladce: "Nebo vám vyškrábu oči!"

A tak jsem se z Neodvislosti dostal do ústavu slepců na Hradčanech.