Muž s viržinkou

 

 

Slušně vychovaný člověk vyhoví rád drobným přáním kolemjdoucích spoluobčanů. Mezi tato skromná a malá přání patří zajisté otázka: „Kolik je, prosím, hodin?“ nebo: „Nebyl byste tak laskav a nezastrčil byste si tkaničku u kalhot?“

Vyhovíte milerád i této skromné žádosti, ačkoliv celý případ vypadá trochu podivně pro nezasvěcence. Ten vidí jen, že jdete po ulici, najednou k vám přistoupí neznámý člověk, zašeptá vám něco do ucha a vy spěšně zajdete do průjezdu nejbližšího domu. Nejedná se však o spiknutí, nýbrž o zastrčení tkaničky u kalhot.

Chodíte po ulicích a zcela neznámí lidé dožadují se vaší podpory. Nemyslím tím však žebráky ze zaměstnání, ani dámy, které vás prosí, abyste šli s nimi, myslím tím hlavně lidi, kteří se u vás o něčem informují. Jste-li na konci Karlína, jistě se vás někdo zeptá, kudy se jde do nějaké zastrčené uličky v Michli a jste-li na Václavském náměstí, můžete být ubezpečen, že se vás přece jen někdo zeptá, kde je Václavské náměstí a kde Muzeum.

Stal se mně jednou případ, že v Žitné ulici zastavila mne nějaká starší venkovská žena a ptala se mne, zdali nevím, kde je na Malé Straně domovník Válek.

Takovému přání nemůžete při sebelepší vůli vyhovět. Spíše vyhovíte, když přistoupí k vám někdo a požádá vás, vida, že kouříte, o oheň neb o zápalku. Toť jest praktický komunismus z dob pravěkých, kdy jednotlivé čeledi vypůjčovaly si oheň od druhé.

Podobný případ přihodil se mně na Ferdinandově třídě. Kouřil jsem viržinku a procházel se, když tu přistoupil ke mně neznámý pán, mající v ústech viržinko a tvářící se strašně zklamaně.

„Račte odpustit,“ řekl, smekaje klobouk, „že obtěžuji. Mám viržinko a to mně nechce hořet. Byl byste tak laskav a dovolil mně připálit.“

„Ó prosím.“ Přitiskl radostně konec mého viržinka k svému a počal dýmat. Koulel přitom očima a když vypustil kouř ústy i nosem, vítězoslavně pozdravil a odcházel. Sotva jsem udělal několik kroků, uslyšel jsem za sebou spěšné kroky a někdo mně zaklepal na rameno.

Otočil jsem se a uviděl jsem pána s viržinkou, která mu nechtěla hořet.

„Je to osud, sotva jsem si od vás připálil, zas mně mrcha zhasla. A přece je to na první pohled pořádné viržinko. Odpusťte, že vás obtěžuji již podruhé, nedal byste mně zapálit?“

„Milerád.“ Zapálil si o mé viržinko.

„Děkuji,“ řekl a odešel opačným směrem.

Šel jsem nahoru k Národnímu divadlu promenádou a obrátil jsem se zpět. U kavárny Louvru potkal mne pán s viržinkou. Vypadal ještě sklíčeněji, než při prvém setkání. Když mne uviděl, vyjasnila se mu tvář.

„Poklona, pane kolego, prosím vás o oheň, zas mně potvora zhasla. Ale nemyslete, pane kolego, že jsem netahal. Tahal jsem, co jsem mohl. Před Choděrovou restaurací počalo v ní syčet, i obrátil jsem se hned s naději, že vás uvidím. A nezklamal jsem se. Namačkal jsem ji trochu a teď snad už to půjde. Co myslíte?“

Důvěřivý člověk! Kdyby byl měl pod sebou personál a důvěřoval mu jako tomu viržinku, byl by za chvíli na mizině. Zapálil si a přešel na druhý chodník. Odtamtud mně kynul přátelsky na pozdrav, zastavil se, stáhl tváře a již několika skoky byl u mne zase.

„Co tomu říkáte? Nezbláznil byste se? Potvora mně zas zhasla. To je strašné. Doposud jsem vždy viržinko na jedno zapálení vykouřil až na konec, až tahle bestie mě dopaluje. Ani mne nenapadne ji zahodit, musím ji, potvoru, překonat a zahubit.“ Mlátil přitom holí, až se lidé stavěli kolem a křičel v náhlém výbuchu hněvu: „Platíme přímé i nepřímé daně a za to erár za naše peníze vyrábí takovéhle mizerné zboží. Půjčte mi laskavě, pane kolego, sirky, snad to těmi půjde lépe. Takhle bych se celý utahal.“

Když vytahal asi dvanáct sirek, podařilo se mu viržinko zapálit. Příjemný úsměv rozložil se na jeho tváři, poděkoval mně velmi způsobně a vrátil se na druhý chodník.

Čtvrt hodiny procházel jsem se po straně k Národnímu divadlu, když uviděl jsem svého muže s viržinkou, stojícího bezradně před kavárnou Union. Viržinku držel v ruce a díval se na náš chodník pátravě. Zahlédl mne, překročil ulici a již byl u mne. Tentokráte nebylo znát v jeho řeči ani trochu revolučního výbuchu. S neobyčejným odevzdáním se do osudu pravil ke mně:

„Tak vidíte! Nehoří a nehoří. Pochybuji, že bude hořet až do konce, když mně teď dáte zapálit. Zkusit to mohu, ale ztrácím již všechnu naději.“

Usmál se smutně, zapálil si, stiskl mně ruku a řekl: „Na shledanou!“

Vsedl jsem do elektrické tramvaje a odjel z místa tragického zápasu s viržinkou.

Za dva roky cestoval jsem po Uhrách. Na velké pustě za Puszta Madarádem pásla ze samotná stáda vepřů a koní. Kolem dokola v šírém kraji táhla se rovina, zamlžená do modra na obzoru.

Asi uprostřed pusty viděl jsem zdáli u studně státi člověka. Když jsem k němu blíže přišel, zpozoroval jsem, že muž ten má v ústech viržinku.

Byl to můj známý z Ferdinandovy třídy.

„Krajane,“ zvolal vroucně, „jaké to setkání uprostřed uherské pusty. Prosím vás o oheň. Potvora mně nehoří. Vyškrtal jsem všechny sirky a ne a ne ji pořádně zapálit...“

Když si zapálil, šli jsme spolu. „Já rád cestuji,“ pravil, „na rok pojedu do Indie.“ Jsem přesvědčen, že i v Indii mu nebude viržinko hořet.