Muž studené povahy

 

 

Pánové Bořek, Tesař a Kinter sedávali v té hospůdce každého dne večer u jednoho stolu od sedmé do desáté hodiny. Seděli a vykládali o svém domácím životě, který plynul klidně a spokojeně, poněvadž všichni byli dobrými manžely, vracejíce se vždy střízlivi a rozumni v určitou hodinu domů.

Když nevykládali si o rodinách, vypravovali různé historky z úřadu, kde sedávali v jedné místnosti. Historky klidné, které nikoho nemohly urazit, jako jak se převrhl kalamář panu přednostovi na právě vyhotovenou listinu o povýšení jednoho úředníka, což mělo za následek, že z povýšení sešlo, jak kamna v úřadě kouřila a saze z kamen usadily se na tabulku „Kouřiti v místnosti jest zakázáno“ a podobně.

O politiku se nestarali a stala-li se v politice nějaká důležitá událost, říkal pan Bořek: „Vida, kdo by to řekl.“ Pan Tesař na to pravil: „Ba, kdo by to byl řek,“ a pan Kinter poznamenal: „Je to velmi zvláštní.“

Aby pak se do politiky nezabíhalo, pravil pan Bořek: „A vaše paní, pane Tesaři, jest zdráva?“

„Děkuji,“ odpověděl pan Tesař, „všichni jsou zdrávi. A což vaše dětičky, pane Kinter?“

Tak prožívali zde klidně v přátelském hovoru každý den určité tři hodiny.

Jednou seděli, povídali si jako obyčejně, kladouce opatrně popel svých doutníků na tácek, když do hospůdky vstoupil vysoký, zavalitý muž s dlouhým vousem a se zvláštním trpkým úsměvem ve tváři. Posadil se k vedlejšímu stolu a bedlivě naslouchal.

Pan Bořek právě tázal se: „A vaše paní, pane Tesaři, jest zdráva?“ když neznámý náhle obrátil se ke společnosti a řekl: „Věřili byste, pánové, že jsem před lety s nebožtíkem švagrem v největším letním vedru šel do Stromovky a ze švagra lil se pot a ze mne ne!“

„Proč ne,“ pravil pan Tesař nemile dotčený, že neznámý host chce se také zúčastnit nějakým způsobem hovoru. Obrátil se pak k panu Bořkovi: „Děkuji, choť je zdráva a což vaše dětičky, pane Bořku?

„Vidíte, pánové,“ vpadl neznámý do hovoru, „proto jsem se nepotil, poněvadž jsem studené povahy.“

„Dětičky jsou zdrávy, pane Tesaři,“ odpověděl pan Bořek, ale host nedal se rušit a řekl: „Věříte, pánové, že jsou lidé studené a teplé povahy? Já, jak říkám, náležím mezi lidi chladnokrevné, studené povahy čili studené přirozenosti. Vidíte, snad jsem vám již říkal, jak jsem šel s nebožtíkem švagrem. V největším horku je mně chladno.“

A to musím také říct, že mně pomůže v nemoci jen teplo. Studená povaha dá se vyléčit teplem, teplá studenem. A proto, pánové, račte dovolit, já si přisednu, tak už sedím a proto tedy mně pomůže vždy jen teplý obkladek. Jako jednou měl jsem chřipku, zavolám doktora a doktor pravil, abych se dal zabalit do studeného mokrého prostěradla. Víme, abych se jako zapařil. Já povídám: Pane doktore, víme, my nic nevíme. Když vás poslechnu, tak mně dejte tady písemně, že na své vlastní útraty mně vypravíte pohřeb a že se postaráte o vdovu. Vždyť, ještě jsem řek, od narození jsem studené povahy čili přirozenosti. Teď se celý zimou třesu a ještě studený mokrý obklad. Kam jste dal rozum, pane doktore? A vidíte, pánové. Doktor vzal si to k srdci, poručil teplé obkladky a za čtrnáct dní už jsem byl zas jako ryba.“

Pan Tesař podíval se zarmouceně na pana Kintra, pan Kinter na pana Bořka, pan Bořek na pana Tesaře a všichni řekli: „Hm, hm.“

„Ano, pánové,“ pokračoval muž studené povahy, „má povaha je chladnokrevná a teplo vždy mně pomohlo. Povím vám následující příklad. Když jsem vojákoval, já byl u dragounů, jako rekrut měl jsem měnit koně. Chci na koně vyskočit a zapomněl jsem chytit potvoru za uzdu. A potvora kůň, jak už jsem seděl, najednou vyhodí a já přeletěl mu přes hlavu po hlavě dolů. Kdybych byl nepad na drn, tak bych zde s vámi jistě neseděl. Tak jsem se jen potlouk trochu na hlavě a tady si narazil ruku. Ruka hned otekla jako bačkora. Hlásím se tedy marod a plukovní doktor poručil studené obklady. Do rána, poníženě hlásím, jsem nebožtík, řekl jsem. Jak to? Mně pomůže, poníženě hlásím, jen teplý obkladek, odpověděl jsem. Donewetr, setsakramentskej osle, osopil se na mne plukovní doktor, když máte tolik fištrónu, tak zde nemusím být já. Studený obklady a dost, nebo vás dám zavřít. Jakáž tedy pomoc! Dám si studené obkladky a celou noc jsem křičel bolestí. Ráno přijde doktor a ruka ještě víc oteklá. Dostal strach. Já jsem povídal: Poslušně hlásím, že jsem studené povahy čili přirozenosti. Doktor se podíval na ruku a řekl: Tak si dejte, osle, teplý obkladky, potřebujete padat s koně. Třetího dne, pánové, ruka byla v pořádku, jako že zde sedím. A doktor, když se někdy někomu něco podobného stalo, každého se ptal, zdali je studené povahy čili přirozenosti.“

Ozvalo se opět „Hm, hm“, a pan Tesař, aby jen něco řekl, poznamenal: „Máte ale lékařské autority, které jedině odporučují studené obkladky.“

„Zabíjí se tím pacienti,“ počal se rozohňovat muž studené povahy, „ano, pánové, zavřít takové autority.“

„Máte ale kupříkladu,“ řekl rozpačitě pan Bořek, „Priessnitzův obklad.“

„Vy tomu věříte, pane?“ tázal se host; „pane, studená povaha nedá se nijak vyléčit než teplem.“

„Kneipp, pane,“ ozval se pan Kinter, „léčil jedině studenou vodou, já tomu věřím.“

„Pak vám povím,“ křičel muž studené povahy, bouchaje pěstí do stolu, „že Kneipp byl hlupák, který balamutil lidi.“

„Neračte prosím tlouct pěstí do stolu,“ vmísil se hostinský, který naslouchal dosud mlčky u výčepu.

Muž studené povahy vykřikl: „Já jsem chladnokrevný, ale to vystát nemohu, když lidi, kteří nic nezkusili, do člověka rýpají.“

„Ale dovolte,“ hájil se pan Kinter, „já jen řek, že věřím ve studené obkladky.“

„Pak jste hlupák, jako všichni ostatní,“ rozkřikl se host, „to vám řeknu, ze zkušenosti.“

Po těchto slovech host, hostinský, pan Bořek, Tesař a pan Kinter vstali, pan Tesař řekl: „Opakujte to ještě jednou.“ Pak nastal hluk, muž studené povahy čili přirozenosti převrhl stůl, aby se rázem dostal do středu společnosti, nastala vřava, host mlátil rukou kolem sebe, hostinský křičel „patról“ a vyběhl ven.

Pak byla situace následující.

Jeden strážník, druhý strážník.

Muž, studené povahy vyrazil pěstí zub panu Kinterovi. Pana Tesaře škrtil pravou rukou a levou jednoho strážníka. Zápasil se strážníky se střídavým štěstím.

Pánové Bořek, Tesař, Kinter a hostinský zamkli se ve výčepu.

Spousta lidu dívá se dveřmi.

Třetí strážník. Tři strážníci klečí na zoufale se bránícím muži studené povahy čili přirozenosti.

Obecní truhla a vyvlečení „chladnokrevného muže“ z lokálu na chodník.

Zápas na chodníku.

Hlasy z obecenstva: „Drží se dobře.“

Muž studené povahy utrpí porážku atletickým chvatem za hlavu „tour de hauche en téte“.

Veřejný posluha pomáhá ho hodit do truhly. Truhla se zamkne a odjíždí na komisařství...

Pánové Bořek, Tesař a Kinter od té doby, kdykoliv nějaký neznámý muž přijde do jejich hospůdky a dá se s nimi do hovoru, obratně se ho napřed otáží, zdali není studené povahy čili přirozenosti...