Na polní práci

 

 

Přišli sem do rovin na polní práci z vysokých hor, pokrytých jedlovými stromy, malebnými, rozsochatými borovicemi z lesů, kterými šumí horské vody, z kraje plného vůně pryskyřice, a našli zde sice výživu, které jim neposkytoval jejich pěkný kraj, ale též krajinu plochou jako stůl, zapáchající hnijícími močály, a namísto stromoví vysokou, žárem slunečním zežloutlou trávu a kolem dokola samou kukuřici.

Namísto své libozvučné řeči slyšeli kolem sebe bez přestání podivnou řeč cizí, podobající se řehtání koní a křiku velkých ptáků, kteří za večera kroužili nad zapáchajícími vodami.

Tam doma v horách neměli k jídlu nic než černý chléb z otrub nebo z černé mouky, zde jedli maso, ale v noci, když ulehli kolem ohnišť, zdálo se jim, že jsou doma; zas viděli rozbité chatrče v lesích, pili vodu z horských potoků a jedli černý chleb.

A ráno, když se probudili, bylo jim tak líto jich krásného snu, když uviděli před sebou dlouhou, zamženou rovinu, slunce když k polednímu pražilo jim na hlavy a hnijící vody leskly se černě kolem nich.

Ještě že si při práci zazpívali, a i když po denní namáhavé práci leželi, večerem rozlehla se jejich píseň:

Maryš, moja Maryš,
pomni ty na Jaša,
zpodobaly še ti
pistolky u paša.

A píseň střídala píseň, každá smutná, teskná, zatím co vedle u ohňů zpívali Maďaři divoké písně, divoké jako jejich koně, na kterých se hnali po rovinách za stády...

A vzpomínali, jak se doma ženy, děti potěší, až se k nim vrátí s vydělanými penězi, a při těch vzpomínkách časem zapomínali na zapáchající mokřiny, na úpal sluneční a jak jeden za druhým umírá zimnicí.