Na shromáždění zahraničních komunistů

 

 

V neděli 19. ledna uspořádala v novém klubu Sibiřského hostince strana zahraničních komunistů velké shromáždění, na němž se za předsednictví s. Pejznera sešlo kolem dvou tisíc občanů. Shromáždění se stalo svátkem internacionály. Vystoupila řada řečníků, kteří mluvili ve všech jazycích. Ruskými řečníky byli s. Gruň, Elcin, Kekekin a Maximov. Maďarsky hovořili s. Weber a Frid, německy s. Prosse, Sattler a Markmann, česky s. Hašek a Masařík, za muslimskou sekci s. Jakubov tatarsky, za lotyšskou komunistickou stranu s. Ozol, jménem Ukrajinců s. Kozlenko, za Čuvaše s. Andrejev, za Poláky s. Gleicher.

Všichni řečníci zdůrazňovali solidaritu proletariátu všech zemí v boji za vítězství socialistické revoluce. Dělníkům všech zemí musí být jasné, že je třeba se zbraní v ruce zničit starou mašinu násilí - buržoazii. Stará Evropa, Evropa buržoazie, kapitálu a imperialismu umírá. Místo ní přichází rudá Evropa. Všichni musí podporovat mladou Evropu v jejím boji se starým řádem a vstoupit pod prapor internacionalismu. Na shromáždění byla jednomyslně přijata tato rezoluce: My cizinci, vyslechnuvše řečníky všech národností, jsme připraveni bránit se zbraní v ruce proletářskou revoluci a pomáhat sovětskému Rusku odrážet útoky cizích imperialistů, carských generálů a důstojníků v čele s Kolčakem až do konečného vítězství světové revoluce. Ať burácí rudá bouře a ať všichni imperialisté a buržoazie poznají, že do koho udeří blesk internacionály, ten víc nevstane.

Zapěním Internacionály shromáždění končí. Po shromáždění mnoho cizinců projevilo sympatie ke komunistické straně (bolševiků). Výbor strany má sídlo v Malé Kazaňské ulici v Karimovově domě.