Na svazích Hegyalye

 

 

Pohoří Hegyalya [Čti: Heďalja.] s roztroušenými pahorky bylo obléváno bílými paprsky měsíce. Vystupovalo markantně z roviny, na strmých srázích začernalé, a kde byl mírný svah, bledě zelené listy a žluté, červené hrozny, visící na úponkovitých, tenkých stvolech, leskly se matně mezi vysokými tyčemi vinic.

Bylo před vinobraním. Ve vsi Magasále tu dobu bylo přes pozdní hodinu noční živo. Na pahorcích blýskala se v staveních narudlá světla. Vše se připravovalo na zítřek k slavnostnímu vinobraní obce Magasále. Vařilo se celý den napřed. Nejvíce u starosty, kde byla shromážděna celá obecní rada. Řešil se důležitý problém, kde začít sbírat obecní hrozny.

„Nechci žádného nutit, ale myslím, že začnem nahoře za stavením Teberekovým,“ suchým hlasem pronesl první své mínění starosta.

Poněvadž nikoho nenutil, zvedl při hlasování toliko on ruku do výše, ostatní dále klidně drželi ruce na sklenicích vína, dobrého, jaké se odtud nevyváží.

„Myslím, abychom začli tedy sklízet dole u stavení Gáboryho.“

Proti tomu ozval se István Burga. „Nesmysl. Józso,“ řekl starostovi, „nesmysl a hloupost, dopadne to jako loni. Opijeme se, poněvadž jsou tam blízko největší vinné sklepy. Nedáme pozor na čeládku, víš, jak to dopadá.“

„Istváne Burgo,“ řekl vážně starosta, „řekls vážné slovo. Kdo se opil? Ty anebo já?“

„No, už se stalo,“ vmísil se v rozhovor Gyózó Várjak, „celá obec nás viděla, proto myslím, že bude nejlepší začít sbírat hrozny u Nárdycsého.“

„Hleďme starého plešivce,“ promluvil tiše starosta, „och, Gyózó Várjaku, tam chceš začít? Víme všichni proč, starý šedivce. My budem dohlížet, a ty hup, už budeš ve stavení Nárdycsého. Nárdycsého vdova bude na tebe čekat. Celá ves to ví.“

„Co, dědku plešatá!“ křičel Várjak, „kdo chodí za vdovou, ty, anebo já? Kdo stál s ní předešle v noci u studny a říkal k ní: ,Mé drahé dítě!’ Není-liž pravda, Burgo?“

Burga vstal. „Starosto, nechrne toho. Viděl jsem tě a dost. Ostatně Nárdycsého vdova nestojí za to. Támhle Gábory ...“

„Je to hlupák,“ křičel Gábory, „člověka podezřívat. Burgo, nejsi takový svatoušek. Za mladou Teberekovou chodit až do Hatvanu, když tam sloužila. Starý dědek, otec dorostlého syna.“

„Tak ty tak na mne?“ promluvil zpocený Burga. „Řekni, Gábory, od koho jest modrý šál mladé Zsaharky. Sama Zsaharka se zde pochlubila Jánokovi, když chtěl s ní na den Štěpána krále v Gódoló na slavnosti tančit.“

„Já že byl v Godóló?“ ozval se Jánok. „Burgo, ty jsi mamlas.“

Burga chtěl hodit na Jánoka sklenici s vínem, ale včas si to rozmyslil, neboť Jánok byl pověstný zápasník v házení sklenic.

„Přestaňme se hádat,“ ujal se opět slova starosta pozoruje, že Gábory, Burga a Várjak koulí hrozivě očima, každý věda, kde ho bota tlačí.

„Neměl jsi začínat, Józso,“ vykřikl Várjak na starostu, „tím vším jsi vinen ty. Starý chlap pořád leze za děvčaty.

„Ať se poděkuje!“ křičel Gábory, kterému víno počalo stoupat do hlavy, „děláš nám beztoho jen samou hanbu.“

„Sousedé,“ zahovořil od stolu starý Misko, který dosud ani slova nepromluvil a jen kašlal, „není od vás hezké, před vinobraním se hádat, dnes je tomu právě týden, kdy jsme se začli radit, kde začneme sbírat“. Misko dal se do kašlání.

„Nesvědčí ti to, Misko,“ řekl starosta jízlivě, „dlouho mluvit.“

„Ať Misko raději mlčí, bez něho také se rokování obejde,“ poznamenal Gábory, „co dělá? Nic. Kašlá, fňuká a za chvíli promluví: .Sousedé, není hezké od vás . . .’ „

Všichni se dali do smíchu a Misko řekl vážným hlasem: „Gábory, nevíš, co se stalo mladému Korihovi ve vedlejší vsi, když se posmíval starému Hasaru? Koriha potkal za vsí Hasara, nesoucího na zádech nůši s travou. Hasar oddechoval, nůše byla mu, starci, příliš těžká. Koriha slyšel jeho supění a posmíval se mu: ,Sneseš málo trávy, Hasare, ani by se nenajed, co trávy uneseš.’ Hasar na to odvětil: „Koriho, prorokuji ti, že se z tebe stane druhý Gábory, znáš Gáboryho z Magasálu?“

Nyní smáli se všichni kromě Gáboryho, který hledal v kapse nůž.

„Zítra ráno se konečně uradíme,“ pravil starosta, „kde začneme sbírat, dnes jest již pozdě.“

Bylo skutečně pozdě, neboť když vyšli ze stavení starostova, uzřeli nahoře na vinicích rudou záři, která přeskakovala s místa na místo, a za chvíli uzřeli rudý ohnivý pruh po celé délce vinic, a když se vzpamatovali z leknutí, zanášel k nim vítr ostrý zápach hořící trávy a suchého listí.

Toho roku sbírali v Magasálu napolo upečené hrozny.