Nadaný člověk

 

 


Abych objasnil situaci, poznamenávám, že napřed ozvalo se na dveře mého pokoje nehorázné klepání, pak pronesl jsem vážně: „Dále,“ a potom otevřely se dveře a od muže, který je otevřel, byla slyšet věta: „Jsem Josef Kalup, mistr malířský. Bydlím pod vámi, mladý pane,“ pokračoval host, „jak se račte pamatovat, když jste se nedávno přistěhoval, já to byl, který vám řekl: ,Mladý pane, kdybyste byl tak laskav a až se budete někdy stěhovat, nezapomeňte na mne, já mám taky vozík a těch pár hadrů, víte, já jsem upřímný, taky vás odvezu. A jak rád, mladý pane.’ Musíte odpustit, že tak divně mluvím, to víte, člověk někdy pracuje celý týden, a proč by se pak neobveselil. Našinec o kvartále nespí třebas celou noc, pořád někde maluje v bytech, a co se nazlobí, a proč by se jednou netěšil ze života, když ví, že pije za své, krvavě vydělané mince. Věřte, mladý pane, že jsem rád, že jste se přistěhoval do našeho baráku, poněvadž to člověka těší, když si může promluvit s pánem, který píše povídání do novin. Bydlel zde taky jeden takový pán a ten psal do ‚Obuvnických zájmů’ o kůžích, o lepu a takové poučné věci. Já mu vždycky říkal: ‚Napište nějaký román.’ Ale on zavrtěl vždy hlavou a povídal: ,Už jsem příliš na to stár,’ a zas psal jen o podrážkách a tak. Potom jsem se znal s jedním a ten psal taky do novin. Byl to sluha jedné banky, a jakmile se tam něco šustlo, už s tím běžel. Jednou se podepsal na moc vážnou věc, že to jako v té bance není v pořádku. Tak ho z banky vyhodili. U vás je to ale něco jiného. Vy píšete taková povídání. Nedávno jsem náhodou přišel na jedno. Poslal jsem syna pro chleba, a on má vždy špinavé ruce, tak jsem mu řekl: ,Ať ti bochník zabalí do papíru.’ Kluk se vrátí, a když tak ten papír prohlížím, vidím, že je to taková příloha s povídáním, a tam čtu: ,Napsal ten a ten.’ Hned jak to vidím, povídám, to je mladý pán seshora, a na kluka: ,Čti.’ Najednou kluk přestane číst. ,Proč nečteš dál?’ ,Není to celé.’ Jo, oni mu dali jen kousek z té přílohy. Ale i těch pár řádků bylo pěkných. Řekl jsem si: Musíš mladého pána navštívit, když zná tak pěkně psát, a poprosit ho o maličkou laskavost. Zaklepáš a řekneš: Jsem Josef Kalup, mistr malířský. Pak mu vyložíš, oč se jedná, jestli totiž nebudeš mladého pána vytrhovat.“

„Ó nikoliv,“ pravil jsem, „jen řekněte, čeho si přejete. Vše, co v mé moci (mluvím v podobných případech jako na divadle), vykonám. Buďte ubezpečen, že nikdo se ke mně neobrátil nadarmo (jen když si nechce něco vypůjčit).“

„Jedná se o vdovce,“ řekl smutně pan Kalup, „a tím vdovcem jsem já. Před dvěma měsíci umřela mi žena. Máme dva hochy a s těmi mám velkou obtíž. Kluci mizerní nedělají dobrotu. Jestlipak, mladý pane, slyšíte křik: ,Ehú, ehá’, to křičí ten mladší, když se ho jen dotknu. A jestli slyšíte, jak někdo dole řve: ,É, é, é’, to křičí ten starší, když ho chci trestat. Pomalu a jistě připravují mne do hrobu. Je mně pětačtyřicet let, chtěl bych ještě být na světě, ale vidím, že mne ti kluci utrápí. Oni musí vařit, když žena umřela. Jdu někam malovat, a tu vezmu vždy jednoho s sebou a ten druhý připravuje jídla. Přijdeme domů hladoví, a jídlo není hotovo, a když je, tak nelze ho jíst. A nechám toho prvního doma, je to to samé. Káva, to je brynda. Přijde ta sousedka, ta a ta, ta radí Kolbovu cikórii, ta Frankovu, ta Kolínskou, kluk je z toho celý blbý a uvaří špínu. Když je nechám oba doma, kluci se perou, leccos rozbijou a vždycky najdu jednoho bez sebe. A tak nikdy nemám svůj pořádek. Někdy, když se chci dobře najíst, jdu do hostince. A to má zas háček, že si myslím, když už jsi v hospodě, tak se nevzdávej. Sedím a sedím, piju a piju. A už jsem v ráži. Nechám malování, dojdu si domů pro citeru a vrátím se do hospody. Umím také dělat břichomluvce a hrát na skleničky. Mám doma šedesát takových skleniček a paličku. Paličkou tluču do skleniček a oni hrají: ‚Hřbitove, hřbitove, zahrádko zelená ...’ Tu hraji nejraději a mne to vždy dojme. Vidím, jak jsem opuštěný, jak domácnost upadá, a pak mně něco šeptá: ,Ožeň se! bude to lepší. Budeš mít svůj pořádek. Přijdeš domů, najíš se pořádně, kluci budou pod dohledem, vychováš z nich -’ jak bych to řek?“

„Řádné občany,“ pomohl jsem mu.

„Ano,“ pokračoval pan Kalup, „řádné občany. Ale oženit se, velmi lehce se řekne, ale provést to, jest velmi těžká věc. Ale tu zas mne napadlo, že jsou noviny a ty že přinášejí nabídnutí k sňatku. Prohlížím si je, a tak jsem si vybral, vystřihl a jdu k vám, mladý pane, na radu, co říkáte tomu?“

Podal mně výstřižek z novin.

„Nabídnutí k sňatku. Mladá, čtyřicetiletá vdova, příjemného zevnějšku, s jměním 4000 K přála by si seznámiti se s pánem starším, v jistém postavení. Vdovec není vyloučen. Jen upřímné atd.“

„Tak bych vás, mladý pane, prosil,“ pravil pan Kalup, „kdybyste mně ráčil nějak zkomponírovat psaní, že jako já jsem vdovec, který by se rád oženil s tou vdovou. Můžete poznamenat, že jsem hudby milovný, že bych byl dobrým manželem, že mám venku domek. Chvalte mne, mladý pane, já to tak nedovedu napsat.“

„Buďte ubezpečen,“ řekl jsem, „že vynasnažím se popsat vás co nejlépe a že přičiním se, aby se ona s vámi sešla. Přijďte si za nějakou chvíli pro psaní.“

„Nikdy vám toho nezapomenu,“ děkoval a já od té chvíle stal jsem se tajemníkem pana Kalupa, mistra malířského.

Sedl jsem ke stolu a přemýšlel. Když už něco píšu, ať je to hezké. Vžiji se do jeho situace. Budu myslet, že já jsem vdovcem, vymaluji si v duchu obraz její, té mladé čtyřicetileté vdovy, a budu psát a psát.

Vzal jsem dopisní papír a počal psát:

Velevážená dámo!

Ach! V životě lidském jest tolik náhod, A jednou z těch náhod, ale milých a příjemných, bylo, že zraky mé mimovolně, snad vzájemnou duševní přitažlivostí nás dvou, slétly na Vaše, velevážená dámo, ctěné nabídnutí k sňatku pod značkou „Mladá vdova“.

Vskutku musela to být náhoda, tolik nabídek, a jen k té jedné stále jsem se vracel. Jsem vdovcem, velevážená dámo, osud snad sám chtěl, abychom my, vdovec a vdova, se shledali, abychom my, opuštění v plném rozkvětu mládí, užili ještě klidného života, spokojeného pod baldachýnem nehynoucí lásky. Jsem k milování jako stvořen, jsem stvořen vésti pevnou rukou svou novou manželku úskalím života. Pětačtyřicetkrát slunce svítilo na jaře na mou hlavu, jsemť pětačtyřicet let stár - a již opuštěn. A se mnou opuštění jsou mí synkové, ti postrádají pečlivé ruky mateřské, postrádají tepla lásky její. Chladno zavládlo v jich a mém srdci, ale to chladno hřejivými paprsky lásky, vím dobře a tuším, roztaje a Vy budete tou, která vrátí spokojenost do naší rozhárané domácnosti, kde schází manželka, matka a hospodyně. Budete tou, která jemnou ručkou smaže poslední stopy utrpení, a já se obrodím a se mnou celá domácnost. Jako zlatý pták fénix vstanu z popele smutku.

„Je zrzavý,“ přemítal jsem, „řeknu, že je blondýn.“ A dále jsem psal:

Postava má vyniká silou Herkula, plet má, toť pleť blondýna, vlasy plavé, vous plavý a kudrnatý. Pečlivým jsem otcem svých sirotků, neb mé srdce jest dobré a každý, kdo podíval se na modré mé oči, řekl: „Toť dobrák.“ A přitom láska k práci, ta u mne tvoří část života. Jsem pilný mistr malířský a obratný. Proto vydělávám si hezké peníze a v prázdné chvíli krátím si čas hudbou. Jsemť hudebník a dnes hudba pro mne jest lékem proti zármutku a v budoucnosti, velevážená dámo, doufám, že její sladké zvuky zahrají o lásce manželské, o lásce mé i Vaší. Obracím se k Vám, velevážená dámo, račte napsati, kde bychom se sešli, aby naše známost rostla a rostla až k vytouženému cíli.

Připojuji s výrazem nejhlubší úcty svou adresu

Josef Kalup

mistr malířský a majitel nemovitosti

Pontová ul. č. 20


Když vdovec přišel, přečetl jsem mu dopis a pan Kalup dal se do pláče. Tak ho ten dopis pohnul. A pak řekl: „To by v tom museli být všichni čerti, aby se na to nechytla. Zaplať vám bůh, co jste pro mne udělal ...“

Za půl druhého dne přišel opět ke mně.

„Odepsala, mladý pane, bůh vás požehnej, a jak hezky, račte si to přečíst.“

Četl jsem dopis psaný nevypsanou ženskou rukou, hemžící se pravopisnými chybami, které zde nereprodukuji:

Ctěný pane!

Dopis Váš mne dojal, až jsem plakala. Je mně jako Vám. Mám 4000 K, jsem brunetka a vdova po panu uzenáři. Mám ráda blondýny, nebožtík byl taky blondýn. Dostala jsem hodně nabídek, ale přijdu jen na Vaši. To se uvidíme u radnice v neděli, tam, co prodávají pomeranče, v deset hodin. Budu celá černá, jen na klobouku mám velikou růži. Odepište mně pod tou samou značkou, jak vypadáte, co byla v listech: „Mladá vdova“ poste restante.

Pozdravuje vás nová známá

Anna Braková

vdova po panu uzenáři Brakovi

N. B. Jméno Josef se mně líbí. Nebožtík se jmenoval Josef Brak.


„To je dopis, co?“ ptal se vítězoslavně pan Kalup, „to je dopis, co? Bude to nějaká upřímná holka.“

Změnil tón a pak pravil: „Proboha vás prosím, mladý pane, buďte tak laskav a napište jí, že se těším na ní náramně, že budu mít na hlavě černý klobouk, čamaru a v ruce že dle zvyku držím pořád bílý šátek.“

„Posloužím vám ochotně,“ řekl jsem, „a napíšu dojemný dopis.“

„Děkuji, děkuji,“ pravil vdovec ve dveřích, „nezapomeňte jen na ten bílý šálek.“ „O ano!“

Šel jsem ke stolu a psal:

Velevážená dámo!

Do temna mého smutného života vnikl paprsek světla a zazářil, zaplál v něm a jasně hoři líbezným světlem. Toť Váš dopis. Ten způsobil v mém srdci žár, roznítil mou touhu a nemohu se dočkat chvíle, kdy Vám podám a vřele stisknu ruku. V neděli! Ten den bude pro mne dvojnásobným svátkem. Těším se na ten den, a jak se těším! Jak dlouhými budou se mně zdáli ty dva dny, které nás dělí od sebe. Budu počítat každou vteřinu, chodit zasmušen a netrpěliv, a přece tak blažen. A až přijde ten den, ta krásná chvíle, budu čekati s tlukoucím srdcem na udaném místě. A vy až uvidíte v dáli černý klobouk, hezkého blondýna, oděného v čamaru, nemeškejte a jeho muka zkraťte. Bílý šátek v jeho ruce vláti bude na znamení jeho netrpělivosti a toužebnosti.

Nuž sbohem! Váš dopis na srdci schovám, ač v srdci obsah plane růžemi štěstí a naděje. Sbohem! Sbohem! Ruku Vaši v duchu líbá Váš

Josef Kalup

mistr malířský a majitel nemovitosti

N. B. Já čekám, čekám a vteřiny počítám. Smím říct: „Sbohem, Aninko“?


Když jsem panu Kalupovi dopis s náležitým důrazem přečetl, slzy mu stály v očích.

„Zaplať vám bůh,“ děkoval pohnut, „za vaše krásné psaní. Když to slyším, tak na mou duši se na tu holku těším ...“

*

Od té doby uplynuly tři měsíce. Pan Kalup chodil s paní Brakovou, vdovou po uzenáři. Známost jejich, díky mému přičinění, pokračovala. Psal jsem mu milostné dopisy, ohnivé, vživ se úplně do myšlénky, že ne pan Kalup, ale já chodím za paní Brakovou.

Byly to krásné dopisy. Jemné i bouřlivé. Když jsem je psal, díval jsem se z okna na druhou stranu, kde byla jedna hezká slečna. Někdy dle nálady byly trochu sentimentální, dojemné a žádný z nich neminul se s účinkem.

Paní Braková, abych tak vulgárně řekl, „brala“.

Pan Kalup nestačil mně děkovat. Jednou řekl, že mu v náruči omdlela při vzpomínce na krásné poslední psaní, jindy zase vyprávěl, jak ho objala s pláčem, že není možná, aby ona vyjádřila svou lásku k němu dle dopisu, který jsem psal a který končil otázkou: „Nuže, drahoušku, rci, srdíčko, máš mne opravdu ráda?“

*

Nakonec byla z toho svatba. Při svatební hostině mohl jsem si dobře prohlédnout tu tlustou vdovu. Brr! Ještě dnes se otřásám mrazem při vzpomínce na ni. A té jsem psal tak krásné dopisy, které jí popletly hlavu a které panu Kalupovi omráčily mozek, že myslel, bůhvíjakou krásku si bere.

A třetího dne po svatbě bylo slyšet zezdola hrozný povyk.

„Já,“ křičela paní Kalupová, „vzala jsem si tě jen pro ty krásné dopisy, a ty teď jsi, jak vidím, darebák. Na, tu máš! Tak! Chceš ještě jednu, ty jeden? Tak!“

Bum! ...

Nežli jsem se vzpamatoval, otevřely se dvéře mého pokoje a dovnitř vběhla paní Kalupová.

„Vím všechno,“ křičela, „vím všechno. Ten darebák se přiznal. Ty krásné dopisy psal jste vy, nezapírejte.“

Utřela si slzu šátkem a vzdychla: „Byly tak krásné!“ A nežli jsem se nadál, objala mne a políbila.

A já? Já omdlel ...

Když jsem se probudil z mrákot, spatřil jsem plno sousedů v pokoji a cítil, že mne polévají vodou, kořalkou a octem.

Paní Braková zmizela. „Dobře že jsme vás vzkřísili,“ prohodil soused, „bylo by vás škoda, jste nadaný člověk. Už je vám lepší?“

Bylo. A také jsem se já, nadaný člověk, ještě téhož dne odstěhoval na druhý konec města.