Naivní pohádka o poctivém žurnalistovi

 

 

Jednou žil jeden hodný a poctivý žurnalista, který dílem se držel Tolstoje a dílem svého šéfredaktora, který zase byl rád, že má v redakci takového dobráka.

Ale tu se stalo něco, čeho se ten dobrý člověk nenadal, zejména proto, že žil s vládou v takovém vlídném poměru. Nikdy nenapsal proti monarchovi, nikdy neužil špatné věty, psal-li o vládě. Ten člověk udělal ale velikou chybu, při své mírnosti zapomněl platit vojenskou taxu, a najednou dostal od úřadu list, aby neprodleně zaplatil tu a tu sumu.

Hodný žurnalista spěchal ihned, aby sumu zaplatil, na cestě stavil se v hospodě, pil, pil a zase pil a když zaplatil útratu, shledal, že vojenskou taxu propil. To se opakovalo několikrát a velmi ho to mrzelo. Vládu to trápilo také, poněvadž to dělalo několik zlatých, i poslala mu nové psaní, ve kterém vlídně a mírně mu vyřizovala, že musí ihned zaplatit, jinak že jeho majetek přijde do dražby.

Hodný žurnalista sebral rychle peníze a spěchal poznovu na úřad. Vyhnul se hospodě, kde předtím propil vojenskou taxu, pozdravil slušně hospodského, který na něho kýval a běžel dál. Vtom potkal chudě oblečené děvče, které se na něho smálo. I tomu pokušení odolal a bral se rychle kupředu. Byl již u úřadu, když uviděl vinárnu.

„Jedna čtvrtka nemůže škodit,“ pomyslil si hodný žurnalista a vběhl rychle do vinárny. „Když si dám dvě čtvrtky, ty teprve nebudou škodit,“ uvažoval dobrácky. Tak to stupňoval, až vypil dva litry vína a snědl kus špeku. Zaplatil nato a koupil si ještě jednu rakiji a šel na úřad.

Byl trochu při kuráži, a tak když na ten úřad přišel, povídal: „Jsem prosím tady dobře na ouřadě?“

„Neříká se ouřad, ale úřad,“ pravil k němu jeden úředník.

Dobrý žurnalista se usmál a povídal: „S dovolením, já se na to vy...“

Jak tohle řekl, počali se úředníci zlobit a jeden běžel k němu a pravil: „Co jste řek, že se na úřad vy...?“

„Já chtěl říct, že se na úřad vy...“

Tu mu nedali domluvit a běželi pro vrchního berního, kterému říkali, že je tady jeden člověk, který říká vy a samé vy... Na ouřad vy, na všechno vy...“ Styděli se mu říct, co tím slovem chtěl asi říct, tak pořád říkali, že ten člověk je samé vy, když mluví o úřadu.

A vrchní berní na to povídal: „Pánové, snad nechcete, aby ten člověk úřadům tykal? To říká zcela správně, když říká to svoje vy...“

„Nu ovšem, Excelence,“ povídal starý, v službách zešedivělý úředník, „když on říká také přitom se, se vy a pořád se vy...“

„Také říkal,“ ozval se jeden sluha, „já se na úřad vyse...“

Tu si vrchní berní nevěděl rady a povídal po delší úvaze: „On chtěl říct: vy se na mne hněváte?“

A tak od té doby říká se, když mluví o úřadech: „Já se na úřad, vy se na mě hněváte...?“