Námitky proti konfiskaci

 

 

Před odvolacím tiskovým senátem projednává se právě líčení o námitkách konfiskace nějaké brožurky. Státní zastupitelství shledalo v brožuře přečin proti veřejnému pokoji a řádu.

Členové senátu sedí za dlouhým stolem a z místa, kde jindy stojí advokát, obhajuje mladý nadšený autor, redaktor socialistického deníku, svou brožurku. Je v proudu řeči a mluví jako anděl. Vykládá, co to znamená revoluce a evoluce, praví, že právě ta a ta věta nemohla někoho pobouřit, poněvadž jest to prosté citování dějepisu, jakému se učí na školách.

Předseda senátu dívá se na něho, ale neposlouchá ho. Naučil se již během dlouholeté praxe, že může se mluvícímu dívat na ústa a neslyší, co mluví. Je mu také úplně lhostejné, co mu chtí říct. Kouká, kouká a jeho stav je takový, jako unaveného vojína, který spí, ale jde, pořád jde.

A pan předseda zas hledí a hledí a přemýšlí o zcela jiné věci.

Nadšenec, který obhajuje svou věc, myslí si, jak to pana předsedu zajímá a spouští tím víc stavidla své výmluvnosti, hovoří oduševněle a hledí přitom panu předsedovi do očí, který přemítá, co vlastně mohlo dnes jeho ranní kávě scházet. Smetana byla prý dobrá, říkala paní, káva jako obyčejně z pražírny, cikorka kolínská a přece to nebyla ta káva jako jindy. Dívá se na řečníka a myslí si: „Také bys mohl mít manžety.“

Nadšenec hovoří dál živě a gestikuluje rukama.

„Aha, manžety máš na stole,“ uvažuje pan předseda a podívá se na svého souseda, soudního radu, druhého člena senátu.

Oči toho živě mluví, že mu námitky zdají se být příliš dlouhými a že bude třeba chvilku si zdřímnout. Dá si tedy hlavu do dlaní, takže to vypadá, jako když srovnává text zabavené brožurky a aby na něho nebylo vidět, nahromadí před sebe zákoníky jako zeď a chrupe.

Ne však dlouho, neboť třetí člen senátu šťouchne ho a zašeptá: „Zas mě píchlo v zádech, pane kolego.“ Má revmatismus a musí se opřít o lenoch vycpaného křesla, takže nemůže zavřít oči, aby ho řečník neviděl.

Vyhlíží ztrápeně, zívne a dívá se na lejstra před sebou. Namaloval tam tužkou psa a pomalu mu nyní umazuje gumou ocas, nohy, hlavu, činí tak bezmyšlenkovitě a přemýšlí o svém novém mazání.

Šťouchne zas do rady po levici a pošeptá: „Co myslíte, pane kolego, bude na to dobrá pára?“

Ten se probudí a zabručí v rozespalosti: „Tužku mu nechte,“ a spí dál.

A ten blouznivý autor mluví a mluví, hájí bystře svou věc a na druhé straně předsedy zívá zas čtvrtý člen senátu a nahýbaje se přes pana předsedu, bere chytrák druhému členu tu hradbu zákoníků, dovoluje se: „Dovolte, pane kolego!“

Ten se probouzí a vytřeštěně podívá se na protikonfiskačně namítajícího, jak zní pojmenování takového chlapíka v úředním slohu.

Čtvrtý člen senátu si staví nyní hradbu ze zákoníků sám před sebou a podepře si bradu a sní. Takový spánek není klidný na první pohled, ale kdo má delší praxi, jako tento člen senátu, zbaví se lehce starosti, že usne jako dřevo při líčení.

Jest to takový umělý spánek, pravý zázrak v tom oboru. Za chvíli je vzhůru, vezme z vrchu ochranné hradby jeden zákoník, podívá se do něho, dá ho zas na místo a spí znovu.

Řečník všímá si toho stěhování zákoníků a tím více mluví důrazněji, aby je přesvědčil o bezvýznamnosti konfiskace své brožurky. Stěhování zákoníků z ruky do ruky je mu neklamným svědectvím, že se o případ hrozně interesují.

Předseda sklopil hlavu a točí prsty pod stolem. Přemýšlí, zdali se ráno při koupi doutníků nepředal. Vytáhne zpod taláru z kapsy u kalhot tobolku a počítá obsah. Vidí, že mu schází koruna a pak si, když se podívá na řečníka, vzpomene, že si koupil ráno o pět kub víc než obyčejně.

Rozhlédne se po členech senátu. Spí tu jen jeden za zákoníky, kdežto po jeho pravé straně oba usínají. Usínají jako králíci s otevřenýma očima.

A dál slyší nějaký hukot po soudní síni. Rychle si uvědomí, že ten ještě pořád hájí své námitky, podívá se na hodinky a shledává, že mluví již dvě hodiny.

Nalevo za spícím radou, skrytým ve svém pelechu, je čilý dosud zapisovatel. Ten si maluje tužkou na papír různé obludy a podpisuje se z dlouhé chvíle, jedině z dlouhé chvíle stenografuje občas nějakou větu z proslovu nadšeného mladého muže.

„Vždyť přece, slavný soude, ve větě ‚Mozolné ruce zdvihají se s proklínáním k nebesům’ není nic pobuřujícího veřejnost...“

Bum! Rána! Čtvrtý člen senátu spadl z křesla. Zdálo se mu o Číňanech. Neztrácí však duchapřítomnost a praví hlasitě, zvedaje kus papíru ze země: „Vida, teď by nám byl ulít jeden akt!“

Řečník vyrušen hřmotem podíval se na něho a dívá se mu nyní do očí a mluví zas jako anděl a ten na něho se dívá vztyčen, pak si sedá a předseda si rovná jeho hradbu před sebe.

Je však pozdě na spánek. Řečník končí s prosbou, aby slavný senát vzal zřetel na tyto odůvodněné námitky a konfiskaci zrušil.

Členové senátu berou ze stolu své birety a předseda prohlašuje slavnostně: „Soud se nyní odebere k poradě.“

Vcházejí do poradní síně a zavírají za sebou. Napřed předseda a pak za ním členové senátu. Uprostřed síně jest dlouhý zelený stůl. Zapisovatel jde naposled. Vážně a mlčky obejdou stůl a již předseda bere za kliku do soudní síně, když se zastaví a řekne: „Ještě jednou kolem, bylo to moc dlouhý.“

Jdou zas kolem stolu, přejdou a vkročí do síně. Pln naděje dívá se nadšenec na ně, když berou na hlavu birety.

Dozorce praví k němu: „Vstaňte!“

A předseda čte z prázdného archu: „Jménem Jeho Veličenstva a císaře tiskový senát jako odvolací usnesl se po poradě, že námitkám zde uvedeným místa se nedává a konfiskace v plném znění potvrzuje! Důvody budou dodány písemně.“

„Tak spánembohem!“