Naši georgievští kavalíři

 

 

Ve statutu o vyznamenání georgievskými kříži jest více bodů, které těsně přiléhají k činnosti českého vojáka na posici. V nesčetných případech český voják jednal takto:

1. Vele vzvodu, vytěsnil nepřítele z okopu, záseky nebo jiného opevněného místa.

2. Při zmocnění se nepřátelského a opevněného místa, příkladem osobní chrabrostí povzbudil své druhy, aby ho následovali.

3. Nalézal se na prvním bodu nebo v zástavě, udržel ten bod a odbyl nepřítele silnějšího nad rotu.

4. Zajal nepřátelskou polní stráž.

5. Přihlásil se dobrovolně k nebezpečnému úkolu a provedl jej s úspěchem (vyhození mostů do povětří a pod.)

6. Jsa rozvědčíkem, za silného nepřátelského ohně - získal cenné zprávy o postavení nepřítele.

7. Jsa obklíčen, probil se řadami protivníka a vrátil se ku své části.

8. Odrazil postupujícího nepřítele, nalézaje se v sekretu a zavčas podal zprávu o jeho pohybech, nehledě na nebezpečí s tím spojené.

9. Vytrval na svém místě a sám přikročil к úspěšnému útoku.

10. Pronikl v týl nepřátelských posic a vrátil se s cennými zprávami, majícími v zápětí větší vojenský úspěch.

To je jakési desatero českého vojáka, s kterým setkáváme se v těch sterých případech, kde v denních rozkazech armádním sborům a divisím oceněna jest práce českého vojáka.

Každá ta stuha znamená čin. U mnohého, že stokrát hleděl smrti v tvář, spoléhaje se jen na svůj bodák, s kterým se probil obkličujícími jej massami nepřítele.

A nejen rozvědka, přímé účastenství v boji dokumentováno v je mnohými přípisy vojenských kruhů:


[Předejte skvělým Čechům horoucí vděk za energické a přátelské činy ve společném boji při útoku na výšiny....v noci od 8. do 9. března. Generáů Š....]
 

То byla jedna z těch nocí, kdy ozývá se české: „Ku předu, hoši!“ Za toho zmíněného boje dobrovolník R., nedbaje deště šrapnelů a ohně strojních pušek, obvázal těžce raněného dobrovolce a odnesl ho na obvaziště a sám, raněn jsa do ruky, vrátil se v české útočné řady.

Před mým zrakem defiluje celá řada hrdinů. Jich jména na věčné časy zaznamenána v armádních příkazech. Padesát dobrovolců probije se do nepřátelských zákopů, přinutí 7o Němců složiti zbraně a vzdáti se. A těch padesát hrdinů probije se i se svými 70 zajatci ohromnou převahou nepřítele a vrátí se ku své části.

A opět jiní dva. Probijí se do vesnice, obsazené nepřítelem a přinášejí podrobnosti o tom, kde se nalézá nepřátelské dělostřelectvo.

Dobrovolec S. ničí nepřátelské telefonní spojení a vrací se s dvěma zajatými rakouskými kadety.

Naše části, operující na oddílu ... divise súčastní se boje s nepřítelem a první obsazují důležitý bod. Z rozvědky přikročuje se k vážným dějstvím. Naše rota zaskočuje nepřátelský prapor. Tím dodává váhy druhým operacím na jiné části oddílu.

V pochvalném přípise mluví se o tom, že Češi „ободрили солдатъ“ [povzbuzovali vojáky].

Dobrovolec T. dostane se v noci přes drátěné překážky nepřítele, zjistí počet strojních pušek a jich rozestavení. Po celé tři dny ukrývá se ve vesnici v zadu za okopy a zjišťuje pohyby nepřátelských vojsk na silnici k Š. Jeho cenná a přesná zjištění slouží za podklad k rozvinutí válečných operací.

Dva dobrovolci Z. a M. nabídnou se, že se půjdou podívati na druhou stranu přes řeku do vesnice. Vypátrají za silného dělostřeleckého ohně, kde nepřítel chce stavětí
mosty a kdy se připravuje k útoku.

F., nyní praporčík, převlečen za rakouského důstojníka, dva dny žije v nepřátelských okopech, přivádí ssebou do zajetí několik lidí a přináší nejnovější válečné proposice nepřátelského armádního sboru.

A dále vidíme tuto statistiku: 7 našich proti 30, 6 proti 42, 15 proti setnině.

A to jsou ti vojáci ideálu, k jehož uskutečnění vede cesta přes bojiště. Tak vznikají naši georgievští kavalíři, jejichž činy diktovány jsou svědomím české minulosti.

A když na prsou českého vojáka září georgievský kříž, je v té záři světlo naší budoucnosti.

 
Obrázek s ruským textem  je vystřižen z originálu textu článku v Čechoslovanu.