Návrat ztraceného syna

 

 

Bylo to příliš jednotvárné, ale ti čtyři, kteří sedávali každou neděli za stolkem kavárny, ve slušné vzdálenosti od oken, dveří i kulečníku, libovali si strávit nedělní odpůldne, sebekrásnější, pitím vody, srkáním černé kávy a nekonečným dalším pitím vody.

Tři byli starší pánové a ten čtvrtý byl mladý. Těm třem starším dalo by se to odpustit, ale z plachého pohledu mladého vyzíralo, že jim odpustit nemůže, že ho zde drží v zajetí, když jeden po druhém se k němu obraceli s otcovským: „Milý hochu!“

A tu milý hoch smutně hledíval ven na ulici, kde bylo živo a lidé chodili na výlety, slečinky se procházely, k zamilování roztomilé, v jarních toaletách. Měly krčky bílé s červenými a jinými pentlemi, které sluší koťátkům i mladým dámám, lehké blůzičky bez šněrovaček, usmívaly se a měly drobné střevíčky a pěkné černé punčošky. A on?

„Milý hochu, slavný Bacon řekl: Knowledge itself is power - věda je sama moc“, vyrušil ho ze zadumání pán napravo. Byl to pan Pleskot, profesor fysiky a matematiky, jeho strýc, u kterého mladý muž bydlel, „měl jsi, milý hochu, raději studovat vědy přírodní než práva.“

„Pan Karel,“ řekl pan Kramlík, vrchní účetní, „měl rozhodně studovat přírodu.“

A on by ji studoval vskutku tolik rád.

„Ano, přírodní vědy,“ pravil pan Plazký, řídící učitel. „Měl jsem studovat,“ pronesl kajícně Karel, „ale poněvadž mně scházel duševní fond, nechal jsem toho po jednom semestru a přešel na práva.“ Zívl. „Práva jsou důležitou vědou a jako právník mohu se vrhnout na národní hospodářství,“ teď by se byl nejraději vrhl ke dveřím.

Vzdychl a zadíval se na chodník. Zpropadený strýc, je to s ním nuda. Venku je tak krásně, jsou tam hezké slečinky, mají blůzičky, žádné šněrovačky a ty nožky!

Pan Plazký se k němu obrátil: „To se divíte, milý hochu, já to na vás vidím, jak mohou být takoví blázni, kteří v neděli nemají nic jiného na práci, než blýskat se venku se svými toaletami, chodit na výlety, trmácet se v prachu silnic, pak jít do nějaké mizerné hospody...“

„A pít mizerné a bídné pivo,“ durdil se pan Kramlík, „pak jít do lesa, rvát tam květiny a stromy.“

„A nakonec se opít,“ prohodil pan Pleskot, „a na zpáteční cestě zpívat ošklivé písničky.“

Jak by to všechno rád dělal pan Karel, jen kdyby nemusil zde sedět.

„Není-liž to, Karle, lepší,“ pokračoval strýc, „sedět zde v kavárně v klidu, pěkně a rozumně hovořit a nikdy se nedat strhnout k nějakým výstřednostem, neboť zejména mladý člověk nepováží často dobře, kam vedou podobné věci. Mohu říci, že já kdysi za dob mladých byl jsem nerozvážlivý a to mne dodnes mrzí. Na výstrahu ti povím, jak jednou...“

„Novou vodu!“ volal pan Kramlík a pan Pleskot pokračoval:

„Tak jednou, chodil jsem do oktávy v našem městě, šel jsem také do divadla. Koupil jsem si lístek do přízemí. Kus byl snad mizerný, ale já byl přece jen tak nadšen, že jsem zuřivě tleskal. Ve středu nato vyšel místní list, a tam jsem četl, co mne velice rozčililo: ‚Po každém jednání zuřivý pleskot v přízemí!‘“

Pan Pleskot zalomil rukama. „Představte si: zuřivý pleskot v přízemí! Od té doby, kam jsem přišel, tam jsem slyšel v městě: ‚Zuřivý Pleskot v přízemí.‘ Říkaly mně to i žáby se škodolibým úsměvem a proto, milý Karle, drž se vždy zpátky!“

Pan Plazký počal mluvit, když pan Pleskot skončil svůj odstrašující příběh, o tom, jak je mládež zpustlá. Mluvil o porodnici a o služkách u nich doma.

Pan Kramlík uznal za dobré zamluvit tento choulostivý předmět rozmluvy vyjádřením, že úpadek mládeže je znát všude: „Za dob našeho mládí čítali jsme Jablonského, Douchu a nestarali se o kopanou. Hráli jsme na zástavy a tak jsme se bavili ctnostným způsobem. A nebásnili jsme. Mám pod sebou v bance jednoho básníka a toho asi brzo vyhodíme, poněvadž zavádí zcela jiný sloh. Místo aby psal: V odpovědi na Váš ctěný dopis, píše tam ohava: Odpovídám na Váš ctěný dopis. Nemá člověk vyletět z kůže? Dnešní mládež nic nectí.“

„Ty nešťastné pitky!“ řekl pan Pleskot. „Jde takový mladík do hospody, pak do noční kavárny a je ztracen pro celý život. Provádí takové neřesti.“

Pan Karel dostal touhu uprchnout do těch neřestí. Díval se chvíli oknem na ulici, všechny žilky v něm hrály, a náhle vykřikl: „Tamhle jde Ryspler!“ Popadl klobouk a zvolav: „Hned se vrátím,“ vyrazil z kavárny na ulici.

Uplynulo čtvrt hodiny.

„Nějak náš hoch nejde,“ řekl pan Kramlík, „ten pán ho zdržuje, chtěl jsem mu říci poučný příběh, jak jeden student hrál karty.“

Pan Pleskot se mimoděk podíval před sebe na stěnu. „Jak říkal, že se ten pán jmenuje?“

„Pan Ryspler.“

„Prosím, pánové, pohleďte!“ Ukázal na stěnu, kde visel plechový plakát: „Rysplerova sodová voda je nejlepší.“

„A jak zná pana Rysplera?“

„Přátelé,“ pravil smutně pan Pleskot, „to je právě to nejhorší. Kdyby tam stálo: Zátkova voda je nejlepší, mám takové tušení, že by Karel zvolal: Tamhle jde Zátka! a že by nám také zmizel.“

Již bylo zde to slovo, které osvětlovalo situaci, poněvadž uplynulo již přes půl hodiny a milý hoch se nevracel.

„Čekejme!“ zvolal pan Plazký.

Čekali novou dlouhou půlhodinu a byli si konečně jisti svým úsudkem.

„Ztracený syn,“ smutně zašeptal pan Pleskot a po něm ostatní dva staří páni: „Ztracený, nadobro ztracený!“

Pan Pleskot zavolal vrchního číšníka a řekl k němu: „Pane Buriáne, je to čistě důvěrná věc, mohl byste nám vyjmenovat pivnice a jiné místnosti, které lákají mladé lidi?“

„S největší ochotou.“ A na připravený papír diktoval panu Pleskotovi dlouhou řadu místností, v nichž se radují mladší i starší lidé.

„Přátelé, musíme Karla, našeho ztraceného syna, najít,“ řekl pan Pleskot a tři starší páni, srovnavše si všechny místnosti pivnic, restaurací a vináren podle ulic, vyšli hledat milého hocha.

Byla to cesta trnitá. Všude vypili po sklenici piva nebo po osmince vína a když přišli na své výzkumné cestě do desáté místnosti, totiž k „Flekům“, šli kolem ztraceného syna a už ho nepoznali.

„U Fleků“ se jim zalíbilo. Seděl tam s nimi takový veselý mladý člověk, kterého viděli v mlze alkoholových par a ten pak je všechny naložil do drožky a rozvážel domů.

Nakonec zůstal s panem Pleskotem, kterého pracně dopravil do druhého patra, přičemž pan Pleskot bručel: „Vy se mně, mladý muži, líbíte, vy jste výborný, obětavý člověk, vy musíte u mne přespat.“

Takový byl návrat ztraceného syna, kterého, když se pan Pleskot probudil, našel v posteli místo výborného, mladého, obětavého člověka!