Něco o inzerátech

 

 

Až do roku 1874 existoval v Rakousku zvláštní zákon, kterým byla na inzeráty uložena kolková daň. Takovým způsobem rozuměly rakouské vlády před rokem 1874 oné důležitosti inzerce, kterou dnes všichni chápeme a někdy dokonce i nadužíváme v obecném životě.

Rakouské vlády těch dob nechápaly rozvoje národohospodářského, který podmíněn jest mezi jinými činiteli i účinnou inzercí, kterou stoupá nabídka i poptávka. Dnes nikoho jistě nenapadne uvalovat na inzeráty daň a jen tu a tam okresní hejtmanství v Čechách staví se proti inzerci, konfiskujíc z politických důvodů různé inzerty na základě bojkotového zákona.

Netřeba připomínat, že se jedná o české časopisy a že na severu Čech konfiskují se slova „ryze český závod“, „české výrobky“ apod. Takovým způsobem nejkrásněji se odstraňují národnostní protivy a nezasvěcencům z ciziny poskytuje se pravý obraz, jak se starají úřady o národohospodářský rozmach a jak i dnes oceňují důležitost inzerce.

Pravé ocenění inzerce mají mnozí podnikatelé, kteří řídí se heslem: „Inzeráty musí list vytrhnout.“ I zakládají se časopisy jen kvůli inzerátům. Obsah listu se stlačuje, aby bylo pro inzerty místa. Dík inzerátům vyrůstají nové a nové časopisy, které nikdo nepotřebuje, ale které jsou myšlenkou jednotlivce, jeho tobolkou, pohostinným stolem, jeho existencí.

Obchodníci nestačí odbývat sběratele inzerátů, kteří přicházejí plni slibů, že inzerce v jejich časopise bude mít neobyčejný úspěch, za který ručí redakce i administrace. „Až později!“

„Ne, dovolte, později není sezóna, račte uvážit, že právě náš časopis jest čten v kruzích, kterým předměty vaší výroby jsou nepostrádatelnými, právě váš porcelán.“

„Nevedu porcelán.“

„Tím líp, vašnosti, kovové zboží úplně nahražuje porcelánové. Uděláme lokálku do listu o dokonalosti kovových výrobků.“

„Ale dovolte, vždyť já jsem brašnář.

„Tím lépe, tím právě přicházím vám zajisté vhod, neboť náš list jest rozšířen jedině v kruzích, kterým vaše výrobky jsou neocenitelny. List náš rozšířen jest v počtu mnoha tisíc exemplářů mezi rodinami, jimž nebe popřálo školních dítek. Uděláme...“

Buď jest vyveden, odmrštěn, odbyt, nebo obchodník unaven podepíše objednací inzertní lístek, aby se zbavil nepříjemného člověka, který se usmívá přátelsky a třeba i hrubě odbyt odpovídá s tím důvěrným úsměvem, který měl po celou řeč, že dovolí si opět navštíviti závod a poprositi o text k reklamní noticce.

Ty neodbytné inzertní sběratele zná již každý obchodník, průmyslník a živnostník. Ví, že sbírají inzeráty pro bezvýznamné listy, vycházející snad jen v počtu několika set exemplářů. Odbudete je, dostaví se opět jako tah kobylek saranče, ale jinak jsou neškodní.

Horší jsou majitelé oněch plátků, které jsou skvrnou českého časopisectva a kteří žijí přímo jen z vydírání inzertů. To jsou apačové inzertní. Nezadáte-li mu inzerát do listu, můžete být ubezpečeni, že bude v příštím čísle o vás jistě uveřejněna nějaká vylhaná zpráva. Podnikatel takového loupežného plátku oznámí vám to již předem, když mu inzerát nezadáte. Některé krajinské listy užívají té metody.

Četl jsem v jednom venkovském plátku lokálku:

„V příštím čísle uveřejníme zprávu, z čeho vyrábí zdejší uzenář Moravec své párky.“

Obracím list, pan Moravec tam inzerát nemá. Za týden ale bude tam jistě inzerát pana Moravce a v textové části listu noticka:

„Upozorňujeme své čtenáře na inzerát p. Moravce, jehož výtečné zboží doporučujeme všem našim čtenářům.“

Takové vymáhání inzertů snad jest též zasahováním do svědomí inzerenta.

Přesto však inzeráty jsou pevným pojítkem výrobců a obchodníků s konzumenty a inzerenti hledí přivábit křiklavými inzerty kupce. Hledí zájem čtenářstva získat nápadnými větami, které se často v listech až k omrzení opakují, v úpravě á la:

ZADARMO ROZDÁME obšírné ceníky s návodem, jak lze lacino u nás koupiti PĚT PÁRŮ BOT!

Má v tom být nějaká originalita? A jsou-li inzeráty provázeny ilustracemi, jistěže ve většině případů ty obrázky jsou bez estetické ceny. Z obrázků u inzertů dívají se na vás strašné obličeje, postele, kamna, vany, provedené v hrozné perspektivě. Inzeráty bandážistů provázeny zafačovanými mrzáky a podobně. A všechno to má půvab pro děti, ale na někoho působí to odporně.

Člověk v takových inzerátech cítí veškeren shon života, zápas o existenci.

Absolvovaný právník s vyznamenáním prosí o místo sluhy.

A vy odložíte inzertní část deníku, zatímco sta bláhových děvčátek prohlíží rubriku Nabídnutí k sňatku a čte Dopisy.

Ale vy cítíte, že od toho inzerátku, kterým někdo prodává peří, až k velkému inzertu továren na lokomobily běží veškeren život, který kolem nás proudí, rychleji, než sbírají sběratelé inzertů výrazné předměty tohoto života ve sloupce velkých deníků i malých kousavých plátků.