Něco o turistice

 

 

Kdo jede dnes ať přes Linec, Lubno, Sv. Mořic dolů do Štýrska, či přes Vídeň na Semmering, nebo dolů na Inšpruk, vidí všude podivné bytosti s krátkými kalhotami, čepicemi na hlavách a dlouhými holemi v rukou. Okované boty doplňují pak celý půvab těchto bytostí, mezi nimiž vidět ženské tvory s důležitou tváří vyhlížející z vlaku, s krátkými sukněmi a vycpanými lýtky. Na zádech mají ony pověstné vaky, které dnes straší na dveřích obchodů v Praze, barvy šedivě zelené se žlutým řemením.

Nacházíte výše zmíněné tvory ve všech nádražních restauracích, na náměstích alpských městeček, v kryptách kostelů, vidíte je hltat zraky krajinu, kterou je unáší vlak, vidíte, jak si krájejí uherský salám, upírajíce urputně svůj zrak na spolucestující ve vlaku, kteří nemají krátké kalhoty, pobité boty, šaty z lodenové látky a vysoké bambusové hole s bodci v rukou. Nejvíce mezi nimi vynikají Němci a Angličané. Němci svou hrubostí a Angličané svýma nataženýma nohama, které vidíte všude ve vlaku ve všech alpských zemích. Angličané pověstní svým klidem pokuřují mlčky, Němci hulákají

Am Mantua zum Tode

der tapfre Hofer ging,

jódlují a vy slyšíte všechny možné dialekty německé; Vídeňáky, Němce ze severu Čech, Sasíky, Bavoráky, Berlíňáky, Němce z roviny severního Německa. Všichni mluví o překot a nejvíce rámusu nadělají Berlíňáci.

Jsou zpiti pohledem na hory, které nemá Prusko. Berlíňáci, povalující se v neděli v Treptovském lese na rovině vyprahlé a písčité, v pravém slova smyslu řvou nadšením, když dívají se na stráně, na skály a dolů do hlubokých údolí, kde v zelené trávě mezi siemenským skotem válejí se pasáci, křičící a houkající do volného prostoru mezi protější strání:

„Holdria, holdria, ho!“

Berlíňák rád by také tak zajódloval, a zapomíná, že mu schází vole, velké, masité, klátící se pod bradou obyvatelům Štýrska, Tyrol a Solnohradska, hodným a zbožným lidem, kteří si Čechy představují jako největší lotry na světě.

A v tom hluku různých těch chrčivých dialektů německých, splývajících z hovorných úst, jako když přes štěrk jedou povozy, sedí někde v koutku český turista.

Také má krátké kalhoty, lodenový kabát, okované boty a turistický vak na zádech a vyznačuje se vždy a všude velkou skromností. Ve Svatém Mořici, ve Štýrsku slyšel jsem jednoho soudního auskultanta z Plzně, který šel srazit vaz do Dolomitů, jak říkal k německým spolucestujícím: „Ich bin ein Russe, meine Herren!“ A byl to člověk skutečně odvážný, který se později také zabil někde v Dolomitech, chtěje pro pana soudního radu utrhnout nad srázem alpskou protěž.

Leží na hřbitůvku v Kahlbrücku ve výši 1800 metrů. Toť jistě záviděníhodné.

Ovšemže každý výlet do hor tak tragicky nekončí.

Dle statistiky neštěstí, která se přihodí v Alpách, přijde vždy na deset zabitých turistů sedm Angličanů, dva Němci a jeden cizí národnosti. Angličané vynikají všude. V Indii nechávají se sežrat tygry a v Alpách padají do propastí, se stejným klidem, jako si natáhnou přes vás ve vlaku nohy. To není ungentlemantic, ungentlemantic je rozkrájet si maso na talíři a smíchat s brambory a jíst nožem a vidličkou. Ungentlemantic je padat ze skály tak, že když se dole rozplácnete, jste zády obrácen ke společnosti.

Jak říkám, tyto nešťastné případy nejsou účelem turistiky, a je-li někdo opatrným, tu nanejvýš dostane dole v alpských krajinách bolení břicha, když se napije moštu.

Těchto opatrných lidí je obrovská většina.

Takový člověk dovede i po Praze chodit v turistickém úboru s dlouhou holí v ruce, chodí a loučí se se známými a odjede, zanechávaje za sebou dojem, že po všech těch odvážných řečech stane se mu jistě něco hrozného v Alpách.

A vskutku dostanou jeho přátelé zprávu, že se mu přihodilo v Alpách neštěstí.

V nejbližším alpském městečku se přejedl, vypil dva litry moštu a pod zasněženými štíty Alp odehrává se pak jedna z nejhroznějších tragédií turistiky.

A což když člověk vypije o půl litru vína víc na některé stanici a vsedne pak do vlaku, který ho veze nazpátek, odkud přišel. Můj přítel Válek strávil tak celou dovolenou čtyřnedělní na trati Linec-Lubno a Lubno-Linec.

Naproti tomu vidíte spousty odvážných lidí, kteří jakmile vidí nějaký kopec, musí ho zlézt. Přivázáni jeden k druhému pod dohledem průvodčích plazí se do hor, lezou po balvanech, potí se, oddechují, a když vylezou na horu, lezou zase dolů. Co mají jiného dělat? Nanejvýš že tam nahoře počnou mávat šátky a hulákat. A když přijdou dolů, pošlou domů pohlednice, že po velké námaze vylezli na tu a tu horu a slezli zas nazpátek. Rozhodně tím nikomu neublížili.

Ve Svatém Mořici setkal jsem se s jedním tlustým pánem. Pravil, že je psychiatr a že považuje tohleto lezení do hor za duševní chorobu.

„Já také rád cestuji, ale nikdy jsem nelez do výšky. Sednu si pěkně pod kopcem a myslím si: Když takový člověk vyleze nahoru, tu křičí, jak to tady dole krásně vypadá! A dovolte prosím, musím kvůli tomu lézt tisíc metrů po skalách? Musím si kvůli tomu, že je to tak krásné, někde srazit vaz?“

Měl prosím ten člověk pravdu?