Nedávno se stalo…

 

 

Nedávno se stalo, že v několika našich bylo útočeno na sociálně demokratického poslance Josefa Kanouška, kde bylo s podivem konstatováno, jak se mohl stát takový člověk poslancem. Občan poslanec zasílá nám dopis, ve kterém všechno vysvětluje. Otiskujeme jej beze změny:

Ctěná redakce!

Bylo to před volbami, kdy jsem byl povolán do výkonného výboru strany sociálně demokratické. Já jsem totiž jednou doprovodil domů jednoho sociálně demokratického předáka, který usnul v jednom průjezdě s odznakem ve knoflíkové dírce a byl opilý. Zapamatoval si to a na doklad vděčnosti zavolal mne do sekretariátu, kde se mne jeden soudruh optal: „Umíš číst a psát?“

„Číst trochu znám,“ odvětil jsem upřímně, poněvadž ve straně se nesmí lhát, „horší je to se psaním. Byly ovšem doby, kdy jsem znal, kde se píše tvrdé a kde měkké i. Ty doby minuly, poněvadž...“

„Nu,“ přerušil mne jeden ze soudruhů, „neomlouvej se, známe to z vlastni zkušenosti. Hlavní věcí je, jestli by sis troufal aspoň trochu obnovit své znalosti v pravopisu.“

„To ano.“

„Dobře! Z nařízeni strany sociálně demokratické do zítřka se naučíš: Býk, bylina... Lysý, líska, ozývá, zívá a podobně. Kup si mluvnici.“

Druhého dne přišel jsem tedy do sekretariátu, kde již sedělo vlče vůdců strany. Byla tam tabule a u ni křída.

„Soudruhu Kanoušku,“ ozval se jeden, „napiš: Myji se mýdlem.“

Napsal jsem to, ačkoliv to nebyla pravda: Myji se mýdlem.

„Dobře! Napiš: Bylina bývá v bytech bita.“

Napsal jsem to.

„Dobře, soudruhu Kanoušku! To stačí. To úplně stačí. Máš nějaké školní vzdělání?“

„Jak bych neměl. Trojtřídní obecnou školu.“

„Výborně. To stačí. To úplně stačí, soudruhu Kanoušku. Jsi dobrý člověk.“

A vůdce jeden prohlásil povzneseným hlasem: „Strana sociálně demokratická jmenuje soudruha Kanouška kandidátem poslanectví v 57. volebním okresu. Víš, tam nám schází vzdělaný člověk.“

„Soudruzi! Proboha!“

„Ale neděkuj a nestarej se o nic. Jeden z nás si tě vezme s sebou na čtrnáct dní na volební schůze a to bys musel mít pitomou palici, abys se nenaučil tahat lidi za nos.“

Učil jsem se tedy pilně tahat lidi za nos a seznal jsem, že každá řeč sociálně demokratická musí obsahovati: 1/ Lež. 2/ Hromová volání. 3/ Nadávky. 4/ Zbožná přání. 5/ Nestydatosti. 6/ Marxe.

Prvním pěti podmínkám jsem dostál, ale ta šestá, Marx, saprlot, to bylo na pováženou.

Chtít od kandidáta sociálně demokratického, aby znal Marxovu teorii! To je ošemetná věc, ale představoval jsem si to horší.

Většina totiž, nás soudruhů, ví o Marxovi jen tolik, že nosil plnovous. Nu a vidíte, já to věděl také a stačilo to úplně.

Mluvil jsem takhle: „Náš nebožtík vousáč, otec Marx, ten si jen hladil vousy a smál se kapitálu.“

A pak to šlo už napořád: „Co vám zde povídám, soudruzi, to také řekl náš Marx, co vy myslíte, to myslel také on. Nám chybí vzdělání, soudruzi. Jsme někdy jako zvířata...“

Dál jsem nemohl hned pokračovat, poněvadž po poslední větě ozval se takový hromový potlesk, že schůzi bylo nutno přerušit na pět minut.

Viděl jsem mnoho, a proto ze zkušenosti mohu říci jen tolik, že řeči sociálně demokratických řečníků možno rozdělit na několik velkých skupin.

1/ Řeči, při kterých se červenají (začátečníci).

2/ Řeči, při kterých se nečervenají (mužové delší dobu ve straně dlící).

3/ Řeči, při kterých se nečervená ani řečník, ani soudruzi.

To jsou řeči volební. K jejich sestavení udělil mně recept soudruh Soukup.

Recept: „Vzpomeň si na všechny možné nadávky, které jsi kdy slyšel, někde četl na zdích, někomu řekl, někam na zeď napsal a poznamenej si je na papír. Ten nos pořád s sebou a máš-li volný čas, všechny nadávky sestav si podle abecedy. Tedy: Abruzák, ašant, blbec, cikán, děvka, fakan, gauner, chachar, idiot, jakobín, janičár, lump, mezek, nevěstka, opice, osel, prase, revolver, syčák, šakal, tele, usmrkanec, vůl, zrádce. A teď jakmile začneš mluvit o protikandidátovi, vytáhneš papírek a spustíš hodně rychle, co nejrychleji nadávku za nadávkou podle abecedy a musí se jen hrnout: ,Soudruzi, můj protikandidát je: Abruzák, ašant, blbec, cikán, děvka, fakan, gauner, chachar, idiot, jakobín, lump, mizera atd. atd. až do Z. Taková musí býti řeč sociálně demokratického kandidáta, jinak jsi ztracen a jinak naše lidi nepřesvědčíš. Pak už hodíš do nich jen pár vět, že se přičiníš jako poslanec, aby:

1/ Paklíček tabáku byl za dva krejcary.

2/ Kilo cukru za dvaadvacet.

3/ Žitná (ovšem jen na nakládání ovoce) litr za 20 h.

4/ Takže když počítáme kilo cukru za dvaadvacet, nepřijde litr likéru dráž než za deset krejcarů.

5/ Ořechy na ořechovku bude vláda vydávat organizovaným soudruhům zadarmo.

6/ Organizovaným soudruhům bude dovoleno namlátit libovolně lidem jiného přesvědčení.

7/ Poněvadž takovým tlučením sílí se svaly, obdrží organizace, které se nejvíc vyznamenaly, státní podporu pro tělesnou výchovu lidu.

8/ Pivo bude dílem zdarma, dílem za nepatrnou náhradu za chmel a slad.“

Tohoto receptu Soukupova využil jsem plnou měrou a poněvadž jsem ho slyšel i viděl mluvit, užíval jsem i jeho gest.

Jednou jsem se na schůzi svou vlastní řečí tak rozohnil, že jsem rozmlátil stůl a když mně přinesli nový, rozbil jsem ho taky. Pak jsem si vytrhl hrst vlasů a hodil je do shromáždění s dodatkem: „Jsem hotov položit za vás, soudruzi, svůj vlastní život.“

Byl jsem tedy zvolen za poslance.

To je celý můj příběh, ctěná redakce a prosím, abych byl příště ušetřen jakýchkoliv útoků z vaší strany a mého jména nebylo snad zneužíváno ku špatným vtipům. Pokud se týče zprávy, že systematicky přicházím opilý do parlamentu, není na tom ani zbla pravdy.

Pravdou sice je, že jsem několikráte více pil, ale to se stalo jedině nepozorností sklepníka ve sněmovní restauraci, který mně přinesl omylem místo čtvrtky lehkého voslavského vína několik lahví šoproňského.

Pokud se týče druhé perfidnosti, že prý se nedovedu chovat ve slušné společnosti, poukazuji na objednaný mnou spis O slušném chování. Spis ten dojde mne tyto dny a doufám, že srovnáním obsahu s vlastním chováním nenajdu mnoho odchylek.

Znamenám se v úctě

Josef Kanoušek,

říšský poslanec strany sociálně demokratické