Největší dravec světa

 

 

V prostorách newyorského přírodovědeckého muzea jest nyní vystavena kostra největšího dravce na zemi - tyranosaura, která nedávno byla nalezena profesorem Brownem v Montaně.

V americkém muzejním věstníku jest popsán největší tento dravec, který kdy žil. Tato nestvůra byla dlouhá 40 stop, měla silnou, masivní lebku s čelistmi, jichž délka obsahovala čtyři stopy a v nichž nacházely se velké ostré zuby, délky dvou až šesti palců. Toto obrovské zvíře nemělo rovného mezi dravci, kteří kdy obývali zemi.

Skála, ve které byla kostra nalezena, sestává ze sypkého pískovce, kostra však vězela v křemenitém obalu. Vybavení kostí z tohoto pevného obalu bylo dlouhou, těžkou prací, která však šťastně byla provedena. Vědecká výprava měla to štěstí, že našla ještě dvě další kostry tohoto dravce. Lebka a čelisti třetího exempláře, daleko větší a krásnější, byly vystaveny ve zvláštních skříních vedle sestavené kostry.

Toto vystavení jest provizorní, a mají v úmyslu sestavit další dva exempláře, jak právě se chystají pohltit obrovského dinosaura. Lebka tyranosaura jest dobře zachována, též polohu a velikost zrakových ústrojů jest lehce poznat.

Není a nebylo žádného dravce, kterého by bylo možno porovnat s tímto masožravým savcem.

Lev a tygr loví pravidelně jen býložravce prostřední velikosti a neodvažují se na tlustokožce, jako je hroch nebo slon. V pravěku bylo však jinak. Allosaurus z doby jurské a tyranosaurus z doby křídové byl od přírody ozbrojen tak strašnou zbraní, že mohl ukládat o život největším býložravcům té doby.

Velikost a síla jejich útočných zbraní předstihuje vše, co známe o dravcích žijících i o dravcích v pravěku.

Naproti tomu byly ochranné zbraně býložravců mnohem účinnější než dnešního zvířecího světa, kdy tlustá kůže velkých savců jest jen ochranným prostředkem vůči nahodilým zraněním a proti hmyzu.

Mohutné rohy a ochranné kostnaté opatření na šíji tricetaropa a pancéřová ochrana na lebce a těle ankylosaura vyvinuly se bezpochyby jako ochranná opatření proti útokům velkého tyranosaura.

Ostatní současníci tyranosaura, kteří jako trachodon neměli ochranného pancéře, byli více obojživelníky a mohli se rychlým plováním zachránit před nebezpečím nepřítele, kdežto menší savci byli hbitější a v rychlém útěku nacházeli spásu před příšernými tyranosaury.