Nemravné kalendáře

 

 

I

Velitel policejní strážnice Aleš nudil se od deváté hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do jedné hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do šesti hodin do rána, nežli ho vystřídají, sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumí hrát filky.

Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. V takovém okamžiku byl přísný. Stal se z něho rakouský Kato, tvrdý a nepřístupný jakémukoliv kolísání, vyjadřoval s proklínáním svou nedůvěru Itálii. Strážníci ležící kolem na postelích poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní.

„Rozhodně ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží. Trident a Triest jednou způsobí obtíže.“ Vzdychl a hledal zápalky. Když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jednou se jim to však nevyplatí. Jsou ti lotři zralí na novou Custozzu.

Rozčílení jeho stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem.

Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou přede dveřmi. Kdo je rakouský občan...

Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport.

Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport: „Ich melde gehorsam, nix Neues. Pikantní kalendář konfisziert. Sebral jsem sto dvacet výtisků.“

Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovy a usmívaje se vítězně poznamenal: „Velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci. Obrázky takové sviňácké, až radost!“

Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. „Dají sem to svinstvo!“

Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci.

„Hergot,“ řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, „to jsou stehna!“

„Vidíte,“ pravil velitel, „na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá!“ Hlas jeho zněl měkce: „Panečku, ta druhá, tady na obrázku, vem čert její oči. Je úplně nahá!“

„A panečku,“ řekl policejní strážník Dekl, „dál jsou teprv pěkné věci!“

„Tohle taky není zlý!“

„Nepovídají, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější! Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci. Tohle se osmělí kreslit!“

„Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná.“

„Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku! Děti jdou do školy a hltají tu, hrome, jak se to jmenuje...“

„Pornografie, pane vachkomandante,“ doplnil strážník Pavelka.

„Hrozné věci ale dobré,“ řekl strážník Mika, „tyhle kalhoty jsou dobře podány.“

„Vtip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc, nebo bez kalhot, drahoušku?“

„Myslím, že bez kalhot, co myslíte?“ obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele, „co si ti sviňáci nevymysleli.“

„Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, na tu baletku v lázni. Nejenže je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo.“

„Dobré je to a povídám, bez milosti konfiskovat takové věci. Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost!“

II

„Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozorniti na předposlední obrázek: Baletka v lázni. Pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinésti nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dáti pozor na nestydatosti, zatržené modrou tužkou. Jest to jistě na pováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil. Báječné svinstvo račte najít na stránce třicáté. Výborné jsou Intimnosti z harému, nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch.“

„Člověče,“ řekl komisař Peroutka, prohlížeje obsah, „tohle musíte ukázat také našemu radovi. On se rád na takové věci dívá.“

III

Kalendáře měly úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři.

A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.