Neohrožený katolík dědeček Šafler v den voleb

 

 

Krejcar ku krejcaru je zlatka a dále to pokračuje dle toho, jak člověk šetří a jak dovede využitkovat každé příležitosti k rozmnožení svých úspor.

Malé blýskavé oči dědečka Šaflera dívaly se s touto myšlenkou na volební legitimaci a hlasovací lístek. Poněvadž věřil v Boha, umínil si, že prodá svůj hlasovací lístek křesťanským sociálům.

„Pochválen buď Pán Ježíš Kristus!“ řekl, vstupuje do volební kanceláře křesťanskosociální, „jdu sem kvůli těm volbám.“

Mladý kaplan, řídící kancelář, pokročil mu vstříc a vedl jej dozadu, kde ho posadil na židli. Kromě dvou babiček, modlících se v koutě za tři koruny od osmi hodin ráno až do čtyř hodin odpoledne (kdy byl konec voleb), nebylo tam křesťanské duše.

Pes pana kaplana lízal se nestydatě v druhém rohu pod plakátem, polo sedě, polo leže, s jednou zadní nohou vyzdviženou do výše, pod niž zasahoval svým necudným jazykem v této posvátné místnosti.

Kaplan pálil tu již od rána františky. Čisté ubrusy na dvou stolech připadaly v kostelní vůni františků jako oltářní přikrývky. Světlo padalo sem tlumeně zataženými záclonami, takže celá místnost připadala jako sakristie venkovského kostelíka. Oproti přeplněným volebním místnostem jiných politických stran panovalo tu mysteriózní ticho opuštěného kláštera.

Bylo jedenáct hodin a dědeček Šafler byl první volič. Kaplan s tváří povznesenou pravil k dědečkovi Šaflerovi: „Bratře v Kristu! Vy jediný jste doposud přemohl nátlak!“

Dědeček Šafler kýval hlavou. Když se tedy věci mají takhle, bude se držet na dvaceti korunách.

„Všecko, co nenávidí Krista, podalo si ruce a žene útokem na církev Kristovu, lid vyvolený. Jako by se navracely doby pronásledování prvních křesťanů. Tak mně, dědečku, ukažte hlasovací lístek, já vám jej vyplním.“

Dědeček Šafler poškrábal se na hlavě. „Velebný pane, věřejí mně, že jsem upřímný katolický křesťan a že co dělají socialisti, to já také vím a moje mozolné ruce nezradí Krista Pána. Ale, velebný pane, časy jsou zlé. Jsem už starý, práce neschopný dědek a dvacet korunek je mně dobrých. Já volím rád katolíka, ale smilujou se, velebný pane a neráčejí se zlobit, pod dvacet korunek to nemohu dělat.“

Kaplan se zasmušil. „Dědečku, to nesmíte chtít, dopustil byste se velkého hříchu. Jiné strany jsou vyzbrojeny hejny placených agitátorů a náhončích, celé statisíce obětují na rozšiřování lživých hanopisů a letáků do volebního boje. My však jdeme do boje jen se svým přesvědčením. Dnešní volby jsou nám dnem veřejného vyznání víry a vy, dědečku, přece nebudete chtít vyznávat víru za dvacet korun! Vy přece musíte podat důkaz, že v zemi svatého Václava dosud žije lid, který zachoval si svatou víru a že nestydí se také ji veřejně hlasovacím lístkem vyznati! Dáme vám pět korunek, více nemůžeme.“

„Velebný pane, věřejí mně, že jsem upřímný katolík. Já čtu naše katolické noviny, ale když ona je velikánská drahota! Já bych rád pro Krista Pána trpěl i smrt mučednickou, ale tuhle jsem chtěl koupit - jestli ho znají - od Štichy, toho lumpa šilhavého, kozu. Loni chtěl za ni patnáct zlatých, dnes chce už osmnáct. Však on Pán Bůh dobře věděl, proč ho potrestal tím jeho chromým klukem! A tak to máme, velebný pane, všude. Já rád, velebný pane, podám ten důkaz, jak říkali, že v zemi svatého Václava, vždyť je to můj patron, dosud žije lid, který nestydí se svatou víru veřejně vyznati hlasovacím lístkem, ale aspoň šestnáct korun mně dají, velebný pane!“

„Ale dědečku, jako upřímný katolík nemáte tak mluvit. Semkněte se kolem praporu kříže, když nestydíte se dosud za ten kříž, a zvolejte: Svatý Jene z Nepomuku, svatý Václave, dědici české země, svatí patronové čeští, pomozte lidu bojujícímu za dědictví vaše! Kéž přímluvou svou pomůže Maria Panna - pomocnice křesťanů, i nám bojujícím za věc Kristovu! Dám vám, dědečku, šest korun a to je mé poslední slovo.“

„Velebný pane! Já vím, že socialisti chtějí odluku církve od státu a volné manželství, povídá se, že dávají patnáct korun za hlas. Velebnosti! Jestli je to jejich poslední slovo, jak řekli, velebnosti, já k těm socialistům přeběhnu. Pro chudáka katolíka je patnáct korun dobrých, ať jsou od koholiv a Pán Bůh je milosrdný: on ví, že jsem chudý a tak mně odpustí, že jsem volil proti němu, když ví, že jsem upřímný katolický křesťan.“

„Rozvažte si dobře, dědečku, co mluvíte! Tohle by vám Pán Bůh nikdy neodpustil - a myslíte, že by vám socialisti dali těch patnáct korun? Volil byste proti Pánu Bohu a patnáct korun byste také neměl. Přišel byste do pekla, ale tomu nemůžeme připustit. Jste náš dobrý člověk, dám vám deset korun. Víra vás musí vést k volebnímu osudí, tady máte deset korun a dejte nám hlasovací lístek.“

„Aspoň ještě dvě koruny, velebný pane, ať mám dvanáct korun, vždyť já všude vyznávám Krista Pána. Já jsem upřímný katolík, ale musím si koupit kabát a hamburačky.“

„Chvíle posvátná se blíží. Dědečku, tady máte ještě korunu.“

„Velebný pane, tak aspoň ještě trochu kořalky, abych měl lepší rozhled, než půjdu volit!“

Za půl hodiny bylo v kanceláři volební opět ticho.

Pes lízal se dál, babky se modlily, kostelní vůně táhla se pokojem.

A zatím dědeček Šafler již odvolil. Podal důkaz, že v zemi svatého Václava dosud žije lid, který zachoval si svatou víru a nestydí se veřejně ji hlasovacím lístkem vyznati, když má jedenáct korun v kapse.